Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nurcu diye bir cemaat varmýþ!

 

Ertuðrul Özkök'ün magazinsel bir þekilde gündeme getirdiði sorusuna ayný gazetenin yazarý Yýlmaz komplo teorilerine taþ çýkartacak bir yorumla katýldý.

 

Risale Haber-Haber Merkezi

 

Ertuðrul Özkök'ün magazinsel bir þekilde gündeme getirdiði "Bediüzzaman'ýn yaþlýlar konseyi mi var" sorusuna ayný gazetenin yazarý Mehmet Y. Yýlmaz komplo teorilerine taþ çýkartacak bir yorumla katýldý.

 

Ertuðrul Özkök'ün yazýsýndan sonuç çýkardýðýný ifade eden Yýlmaz, Nurcu kavramýný sanki ilke defa duyduðunu þöyle yazdý: "Ertuðrul Özkök, dünkü köþesinde Ali Murat Güven'in Yeni Þafak'ta yayýmlanan bir yazýsýný aktarýyordu. Yazýdan çýkardýðým sonuç þu: “Nurcu” olduðu yazýda açýklanan bir “cemaat” var."

 

Özkök'ün “konsey” sözlerine de inanan Yýlmaz, Nur talebelerine "gizli örgüt" diyebilecek kadar Türkiye gerçeklerinden uzak bir yorum getirdi.

 

Risale Haber, 17.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...