Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yaklaþan Kurban Bayramý öncesi yardým kuruluþlarý, halktan kurban baðýþý topluyor.

 

Yaklaþan Kurban Bayramý öncesi yardým kuruluþlarý, halktan kurban baðýþý topluyor. Ancak Lösemili Çocuklar Vakfý ve Mehmetçik Vakfý, vatandaþa 'kesimsiz kurban baðýþý' alternatifi de sunuyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ise bu þekilde yapýlan baðýþla kurban ibadetinin yerine getirilemeyeceðinin altýný çizerek, hayýrseverleri uyarýyor.

 

Lösemili Çocuklar Saðlýk ve Eðitim Vakfý (LÖSEV) ile TSK Mehmetçik Vakfý, büyük tartýþmalara yol açan 'kesimsiz kurban baðýþý' kampanyalarýna devam ediyor. Kurban bedelini 280 lira olarak açýklayan iki vakýf, bu yýl da kesimsiz kurban baðýþlarý aldýðýný duyurdu. Vatandaþlara broþür gönderen Mehmetçik Vakfý, þu öneride bulunuyor:

"Kesimsiz olmasýný arzu ettiðiniz takdirde bu hususu lütfen belirtiniz. Kesimsiz kurban baðýþlarýnda, bedelin tamamý yardým amacýyla kullanýlmaktadýr."

 

'Kurban baðýþlarýnýz hayat bulsun' kampanyasýnda hayýrseverlere dört seçenek sunan LÖSEV de internet sitesinde ve baðýþ formlarýnda Mehmetçik Vakfý'na benzer bir duyuru yapýyor: "Kurban baðýþýmla lösemili çocuklarýn parasýz tedavilerine, eðitimlerine ve sosyal ihtiyaçlarýna destek olmak istiyorum."

 

Diyanet ise halký uyarýyor: "Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kiþilere ya da ilgili kurumlara verilmesiyle kurban ibadeti yerine getirilmiþ olmaz."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...