Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/70287.jpg

 

Gazeteci - Yazar Ömer Lütfi Mete hayatýný kaybetti. 1950 yýlýnda Rize’de doðan Ömer Lütfi Mete özellikle yazdýðý senaryolarla sýk sýk gündeme gelen bir isimdi.

 

Gazeteci- Yazar Ömer Lütfi Mete hayatýný kaybetti.

 

Geçtiðimiz yýl Karasu'da kalp krizi geçiren yazar Ömer Lütfü Mete'nin duran kalbi doktorlarýn müdahalesiyle çalýþtýrýlmýþtý.

 

ÖMER LÜTFÝ METE KÝMDÝR?

 

1950 yýlýnda Rize’de doðan Ömer Lütfi Mete, ilk ve orta öðrenimden sonra bir dönem Kur’an Kurslarý’nda okudu. Ayný kurumlarda okutucu olarak görev yaparken Rize Lisesi’ni bitirdi ve 1970 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi’ne girdi. 1971 yýlýnda önce matbaa çýraklýðýyla baþlayarak gazeteciliðe geçti. 1972’de Ýktisat Fakültesi’nden ayrýlýp Atatürk Eðitim Enstitüsü’nü bitirdi. Kýsa bir süre mezun olduðu lisede ve Rize Meslek Yüksek Okulu’nda Edebiyat öðretmenliði dýþýnda gazeteci ve senaryo yazarý olarak çalýþtý.

 

Babýali’de Sabah, Bizim Anadolu, Tercüman, Türkiye, Yeni Haber, Orta Doðu, Yeni Þafak, Ayyýldýz, Yeni Binyýl, Sabah gazetelerinde editör, yönetici ve yazar olarak çalýþtý. Türk Edebiyatý, Boðaziçi ve Çaðrýþým dergilerinde makale, mizahi öykü ve þiirleri yayýnlandý.

 

ESERLERÝ

Gülce (þiir), Çýðlýðýn Ardý Çýðlýk, Yerden Göðe Kadar, Asker ile Cemre, Çizme (roman), Derin Millet Manifestosu (Köþe Yazýlarýndan Seçmeler), Hacýyaðý ile Parfüm Arasýnda (Deneme), Balonya Tüneli, Ýtfaiye Yanýyor (Kara Mizah)

 

Sinema filmi senaryolarý:

Çizme, Gülün Bittiði Yer, Bizim Yunus, T.H.E ÝMAM…

 

Tv Filmi senaryolarý:

Köstekli Saat, Ayrý Dünyalar, Veysel Karani, Ahmet Bedevi

 

TV Dizi senaryolarý:

Bizimev, Evlere Þenlik, Ortaklar, Deliyürek, Avcý, Hayat Baðlarý, AGA, Çanakkale Destaný (Belgesel Drama)

 

www.moralhaber.net, 18.11.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...