Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sessizce uykumdan uyanýyorum. Seni seyrediyorum. Seni seyrederken doðan güneþ, yüzüme parýldýyor ve ben devam ediyorum.

Doðan yeni bir gün daha. Doðan yeni umutlar. Ve dahasý.

Bilirsin öyle deðil mi, doðan her yeni gün yeni umutlara gebedir ta ezelden bize kalan.

 

Þimdi de penceremden uzanýyorum sana doðru, seni bu sefer oradan seyre dalýyorum.

 

Sana bakýyorum, seni soruyorum esen rüzgardan. Rüzgar esdikçe sana geliyorum. Umutlarýmla, mutluluðumla, huzurumla sana geliyorum.

Dönüp arkamý çekip gidiyorum bu sefer uzaklara, adýný bile koyamadýðým diyarlara.

 

Giderken aðlýyorum, yaþlarýmý sana armaðan ediyorum. Sakla onlarý yüreðinde. Sakin sen aðlama, yüreðindeki benim gözyaþlarimla idare et, onlarý akýt o gül yanaklarýndan.

 

Her aðlamak istediðinde benimkini kullan, ne olur kendin aðlama.

Sakýn ha sakýn sen aðlama. Yolla bana kederini, acýný, dertlerini ben taþýrým ufacýk yüreðimde, o uzak diyarlarda.

 

Gidiyorum yine, sessizce ve gürültüsüz. Yokluðuna alýþamadan gidiyorum adý belli olmayan diyarlara. Giderken senide içimde saklý götürüyorum, belki de senin haberin yok. Habersizce gidiyorum.

 

Biliyorum, sensizlik koca okyanusta susuz kalmak gibi bir þey. Yokluðun gün ýþýðýnda karanlýklar içine gömülmek gibi. Sensiz iþte her þey.

Çicekler açýyor. Her gün güneþ bir kez daha doðuyor. Bir kez daha batýyor. Kuþlar ötüþüyor. Uðurböcekleri çiceklere konuyor. Bulutlar yolculuðuna devam ediyor. Tek devam etmeyen Sensin. Ve Ben. Ve … O adý bilinmeyen diyar…

 

Selamlar

Pýnar

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...