Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

Ýslamiyetle þereflenen ve Raþid ismini alan bir kardesimiz tarafýndan Arapça'dan Polonya lisanýna 23. Söz, Risale-i Nur'un ilk tercüme edilen eseri olmasý haysiyetiyle 40 milyon nüfuslu Polanya'da büyük hizmete vesile olacagýný inanýyoruz.

 

 

Halký koyu katolik olan Polonya'nýn bir manada Risale-i Nur ile bu ilk buluþmasýnýn en kýsa zamanda diger risalelerin tercümesi ile devam edecegini, bu baðlamda Hastalar Risalesi'nin tercümesi hazýrlandýgýný bildirir, siz Aðabey ve kardeþlerimizden dualarýnýzý ve aþaðýda gönderdiðimiz adresten kitabýn gerekli yerlere ulaþmasý hususunda katkýlarýnýzý bekleriz.

 

 

http://rejhan.net/images/knjige/POLJSKI.pdf

 

Bosna Hersek Nur Talebeleri Namýna Erdoðan Nil

 

PS: Bin so glücklich, wir waren letztes jahr in Polen und nächtes jahr inshallah wieder...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...