Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýspanya'da Ulusal Mahkeme Hakimi Javier Gomez Bermudez'in baþörtülü olduðu için mahkeme salonundan çýkarttýðý kadýn avukat Zoubida Barik Edidi, hakimler ve savcýlar yüksek kuruluna baþvurdu.

 

 

Ýspanya'da Ulusal Mahkeme Hakimi Javier Gomez Bermudez'in baþörtülü olduðu için mahkeme salonundan çýkarttýðý kadýn avukat Zoubida Barik Edidi, hakimler ve savcýlar yüksek kuruluna baþvurdu.

29 Ekimde avukat cübbesiyle mahkeme salonunda bulunan Fas asýllý Ýspanyol vatandaþý avukat Edidi, hakim Bermudez'in kararýyla, baþörtülü olduðu gerekçesiyle salondan çýkarýldý.

 

Fas'taki V. Muhammed Üniversitesi'nden mezun olan 39 yaþýndaki Edidi, 1994 yýlýndan beri yaþadýðý Ýspanya'da geçen þubat ayýndan itibaren Madrid Barosuna kayýtlý olarak görev yaptýðýný ve þimdiye kadar girdiði davalarda türbanlý olmasýndan dolayý hiçbir sorun yaþamadýðýný söyledi.

 

Baþörtüsünden dolayý ilk defa 29 Ekimde sorun yaþayan Edidi, Ýspanya'daki hakimler ve savcýlar yüksek kuruluna (CGPJ) mektup göndererek, kendisini mahkeme salonundan atan hakim Bermudez'i, "görevini kötüye kullanma ve ayrýmcýlýkla" suçladý.

 

Ýspanya'daki mevcut yasaya göre avukatlarýn mahkeme salonuna "cübbeleriyle ve onun saygýnlýðýna uygun bir giysiyle" girmeleri gerekirken, baþörtüsüyle ilgili herhangi bir yasak bulunmuyor.

 

Ýspanyol basýnýnda yer alan yorumlarda, hakim Bermudez'in geçen ekim ayýndaki bir davada çarþaflý olduðu için Müslüman kadýn bir þahidin yüzünü açmasýna zorunluluk getirdiði hatýrlatýlarak, çarþaf için yapýlan uygulamanýn doðru olduðu, ancak türbanda sadece saçýn kapatýlmasýndan dolayý avukat Edidi olayýnýn farklý olduðu savunuldu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...