Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hayat iþte!

 

Hayat iþte çoðu zaman iniþli ve çýkýþlý, çoðu zaman fýrtýnalý. Acý ve mutlu yoðunlu bir liman. Kimi zaman özlem, kimi zaman hasret ve aþk. Hayat iþte, bunun adýna ne dersiniz bilmem ama hayat iþte!

Bazen güvendiðimiz daðlara karda yaðar yaðmurda. Bazen güneþ hiç girmeyen evimize girer, güneþtir hayat. Hayat iþte…

 

„Nasýlsýn diye SORMAYACAÐIM SANA

 

Sormayacaðým; çünkü hayatýnda yaþadýðýn bitmez tükenmez sorunlarý yüreðinin kanayýþýný, hayatýnýn eksiliþini, içinin daralýþýný, yaþama sevinçinin tükeniþini biliyorum…

 

Sormayacaðým; çünkü umduðun, istediðin hayatý bir türlü yakalayamayan ama yine de bulduðunla yetinmen gerektiðini hissettiren insanlarýn alaycý tavýrlarýnýn seni nasýl kahrettiðini, nasýl yorduðunu biliyorum…

 

Sormayacaðým; çünkü, geleceðe air birçok beklentin olduðunu ve bunun için ölesiye çabalamana raðmen, sevdiðin ve en yakýným dediðin insanlarýn hayata bakýþýný anlamamaktaki ýsrarýn seni çok üzdüðünü biliyorum…

 

Sormayacaðým; çünkü, bazen avazýn çýktýðý kadar baðýrarak, bazense susarak, gizlemeden, bazen sayfalar dolusu yazarak, bazen de aðýz dolusu konuþarak sevdaný anlatmak istediðini, ama yine de beceremediðini görüp hayata küstüðünü de biliyorum…

 

Sana „nasýlsýn“ diye sormayacaðým…

 

Þimdi yýka elini yüzünü, gülümse aynalara, kendine çeki düzen ver ve her zaman senden bekledikleri maskeyi tak yüzüne…

Gülümseyerek „harikayým, nasýl iyi olmam ki“ de yine…

 

 

Pýnar Kýbar

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...