Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alex W.suçunu itiraf etti

 

Mýsýrlý Merve El Þerbini’yi mahkeme esnasýnda 18 býçak darbesiyle öldüren Alex W. suçunu itiraf etti.

 

Yabancý düþmaný katilin kaleme aldýðý bir metin avukatý Veikko Bartel tarafýndan çarþamba günü Dresden Eyalet Mahkemesi’nde okundu. Ýtiraf metninde þu ifadeler yer aldý: “Böyle bir suçu neden iþlediðimi bugün kendim de anlayamýyorum. Yabancý düþmaný olduðum doðru ancak saik bu deðil. Bana karþý açýlam hakaret davasýnýn getirdiði stres ve hapse düþme korkusu. Devletin bu davayla bana eziyet ettiði ve haksýz davrandýðý düþüncesine yenik düþtüm”. Dava öncesi haftalarda depresyona girdiðini ve çok miktarda alkol alarak sersemleþtiðini belirten Alex W., eylemin planlý olmadýðýný, bununla birlikte suç aleti býçaðý haftalarca sýrt çantasýnda taþýdýðýný dile getirdi. “Býçaðý þahide yada eþine saldýrý için kullanmayý planlamadým” þeklinde konuþan Alex W., tutuklandýktan sonra hayatýný berbat ettiði ve olay esnasýnda vurulup ölmediðinden dolayý da üzgün olduðunu dile getirdi. Yabancý düþmanlýðý saikiyle hamile olan Merve El Þerbini’yi öldürmek ve eþini ölümcül bir þekilde yaralamaktan dolayý mahmeke önüne çýkacak olan Alex W.’nin ömür boyu hapse mahkum olacaðýndan yola çýkýlýyor.

 

ZAMAN, 05 Kasým 2009, Perþembe

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...