Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ABD Kongresi'nden kapatmanýn yolunu açacak karar çýktý. ABD Baþkaný Obama bir sözünü daha yerine getiriyor.

 

Amerika Birleþik Devletleri Kongresi, Küba'daki Guantanamo Üssü'nde terör zanlýsý olarak alýkonulan yabancýlarýn, Amerikan mahkemelerinde yargýlanmak üzere transferine onay verdi.

 

Senatoda yapýlan oylamada, karar 19'a karþý 79 oyla kabul edilidi.

 

Böylece Amerikan yönetiminin, Ocak ayýna kadar, Guantanamo'yu kapatma planýnýn önündeki engellerden biri daha kalkmýþ oldu.

 

Guantanamo'da hala 200'ün üzerinde tutsak bulunuyor.

 

Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Barack Obama, 2010 yýlýnýn ocak ayýna kadar Guantanamo'yu kapatma sözü vermiþti.

 

Ancak konuyla ilgili olarak hazýrlanan son raporlar, yasal, siyasal ve diplomatik bazý konular yüzünden, hükümetin tutukevini bu tarihte kapatmaya hazýr olmadýðýný göstermiþti.

TRT

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...