Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Prof. Dr. Ýbrahim Canan vefat etti

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/69060.jpg

 

Prof. Dr. Ýbrahim Canan, Ýstanbul Sancaktepe'de cep telefonunun aramak için otobüsten indiði sýrada trafik kazasý geçirerek hayatýný kaybetti.

 

Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Canan, Ýstanbul Sancaktepe'de cep telefonunun aramak için otobüsten indiði sýrada geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybetti.

 

Kaza, Sancaktepe Samandýra Yakacýk Caddesi Metro Turizm tesisleri önünde meydana geldi.

 

Arkadaþlarýyla birlikte ziyaret amacýyla gittiði Yalova'dan Ýstanbul'a dönen Prof. Dr. Ýbrahim Canan, saat 01.00 sýralarýnda Metro Turizm Samandýra tesislerinde otobüsten indi.

 

Ýddialara göre, Canan, beraberindeki arkadaþlarýna cep telefonunu kaybettiðini söyledi. Canan'ýn yanýnda bulunan Prof. Dr. Ali Rýza Abay ve Hasan Candan, firma yatkililerine baþvurarak cep telefonunun bulunmasý için yardým istedi. Arkadaþlarý bir süre sonra Ýbrahim Canan'ýn yanlarýnda olmadýðýný fark ederek kendisini aramaya baþladý. Mescide ve tuvalete bakan arkadaþlarý Canan'ý bulamadý. Bu sýrada Hasan Candan, tesislerin önünde meydana gelen kazayý gördü. Olay yerine giden Abay ve Candan, Ýbrahim Candan'ýn kaza sonrasý otobüsün altýnda kaldýðýný gördü. 112 saðlýk ekipleri, itfaiyenin çalýþmasý sonucu otobüsün altýndan çýkartýlan Canan'ýn olay yerinde hayatýný kaybettiðini belirledi. Yine de arkadaþlarýnýn yoðun ýsrarý sonucu Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Canan'ýn öldüðü, burada kesinleþti.

 

Ýddialara göre, Prof. Dr. Ýbrahim Canan Üsküdar'daki evine gitmek için servis beklediði sýrada cep telefonunu Yalova'dan geldiði otobüste unuttuðu fark etti. Hareket eden otobüse yetiþmek için koþan Canan, ayaðý kayarak yere düþtü. Canan, bu sýrada arkadan gelen Erol Çelik'in kullandýðý 34 FB 1475 plakalý servis otobüsünün altýnda kaldý. Canan, itfaiyenin çalýþmasý sonucu otobüsün altýndan çýkartýldý.

 

Kazayý haber alan Canan'ýn yakýnlarý, Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne akýn etti. Ýbrahim Canan'la birlikte Yalova'dan Ýstanbul'a gelen Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Rýza Abay, otobüs terminalinde eve gitmek için servis bekledikleri sýrada Canan'ýn cep telefonunu kaybettiðini söylediðini belirtti. Bir süre sonra yanlarýnda olmayan Canan'ý aramaya baþladýklarýný ifade eden Abay, kazayý fark ettiklerini ve olay yerine gittiklerinde otobüsün altýnda kalan kiþinin Canan olduðunu gördüklerini aktardý. Abay, kazada hayatýný kaybeden Canan'ýn çok deðerli bir insan olduðunu ifade ederek üzüntüsünü dile getirdi. Prof. Dr. Ýbrahim Canan'la birlikte Yalova'ya giden ve geri dönen Hasan Candan da olaydan büyük üzüntü duyduðunu kaydetti. Kazayý gödükleinde itfaiye ve 112 ekiplerinin olay yerinde olduðunu söyleyen Candan, olay yerinin çok karanlýk ve ýþýklandýrmanýn yetersiz olduðuna dikkat çekti. Olayý anlatan Candan, göz yaþlarýna hakim olamadý.

 

Haberi alan Canan'ýn yakýn arkadaþý Prof. Dr. Suat Yýldýrým da hastaneye geldi. Yýldýrým, Canan'ýn ailesiyle birlikte bir süre sonra hastaneden ayrýldý.

 

Kazayla ilgili soruþturma baþlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karýþan otobüs þoförü Erol Çelik, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Çelik, Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde alýnan saðlýk raporunun ardýndan Sancaktepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

 

 

 

CÝHAN, 14.10.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...