Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Roland Pofalla, Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokrat Parti arasýnda baþlayan koalisyon görüþmelerinde ilk sonuçlarý elde ettiklerini belirtti.

Pofalla, baþkent Berlin'deki Kuzey Ren Vestfalya eyalet temsilciliðinde yapýlan koalisyon görüþmelerinden sonra yaptýðý açýklamada, görüþmelerin iyi bir havada geçtiðini, 10 çalýþma grubunun oluþmasý, planlanan koalisyon sözleþmesinin yapýsý ve yol haritasý gibi konularda anlaþtýklarýný belirterek, ''Ýlk sonuçlarý elde ettik. Acele etmeden hýzlý görüþmeler yapacaðýz'' dedi.

 

FDP Genel Sekreteri Dirk Niebel de, farklý partilerde farklý düþüncelerin olmasýna raðmen partilerde büyük bir anlaþma isteðinin bulunduðunu, yoðun çalýþma sonucunda iyi bir sonuç çýkacaðýný belirtti.

 

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Alexander Dobrindt de, görüþmelerde beklentilerin yüksek olduðunu kaydetti.

 

AA, 05 Ekim 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...