Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erdoðan'dan Said Nursi vurgusu Video

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/68681.jpg

 

AK Parti'nin 3. Olaðan Büyük Kongresi'nin yapýldýðý ASKÝ Spor Salonu'nda partililere seslenen Baþbakan Erdoðan yine ezber bozan açýklamalar yaptý.

 

Erdoðan özellikle demokratik açýlýma vurgu yaptý. Erdoðan bu ülke topraklarýnda yaþadýðý dönemlerde zulme maruz kalan isimleri sayarken Bediüzzaman Said Nursi'yi de andý. Ayný zamanda Ahmet Kaya'nýn da ismini andý. Bu isimleri bir siyasetçinin anmasý, özellikle iktidar partisi baþkanýnýn, bir Baþbakan'ýn anmasý büyük bir açýlým... Demokratik açýlýma güç katan sözlerdi.

 

VÝDEO ÝÇÝN TIKLA>>>

http://medya.moralhaber.net/medyaizle.php?haber_id=5080

 

Ýþte Erdoðan'ýn dikkat çeken o cümlesi:

 

"Yunus'suz, Hacý Bayram Veli'siz, Hacý Bektaþ Veli'siz, Pir Sultan'sýz, Ahmet Kaya'sýz, Sebahat Akkiraz'sýz Nazým Hikmet'siz bir Türkiye'de eksik kalýr. Ahmet Hani'siz, Said Nursi'siz bi Türkiye eksik kalýr. Biz bu adabý terbiyeyi "Yaratýlaný severiz Yaratan'dan ötürü" diyen Yunus'tan aldýk.

 

Bu ülkenin hamurunda ötekileþtirmek yoktur... Bu topraklar Anadolu'dur, anaçtýr. Bu topraklar herkese merhametle kolunu açar. Bu topraklarda kimsenin diðerini yok sayma durumu olamaz. Biz binlerce yýldýr bu toprakta birlikte yaþamayý benimsiyoruz. 780 bin kilometrekarenin tamamý bizim için ayný statüde vatandýr. Unutlamayalým ki mutlak özgürlük herkesin emniyette olmasý ile mümkündür... Bugüne kadar dinsel, etnik ayrým yapmadýk yapmayacaðýz... "

 

 

Emrah Iric, Moral Haber, 04.10.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...