Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi maili Fatih Altaylý'yý çýldýrttý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/68759.jpg

 

Teke Tek Özel programýnda izleyicilerden gelen e-mail Fatih Altaylý'yý çileden çýkarttý. Dün gece geç saatlerde Habertürk Televizyonu’nda yayýnlanan Teke Tek Özel programýnda izleyicilerden gelen bir e-mail Altaylý’yý çok sinirlendirdi. Bir süre yorumu gönderen izleyiciye seslenen Altaylý, daha fazla dayanamayýp yayýna ara vermek zorunda kaldý.

 

Programýn konuklarý tarihçi Murat Bardakçý ve Marmara Üniversitesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Erhan Afyoncu Said Nursi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundular.

 

Bardakçý, Þeyh Said ile Said Nursi'nin karýþtýrýldýðýný ancak ayný kiþiler olmadýðýný belirtti. Said Nursi'nin 20. asýrda iman nurunu öne çýkardýðýný belirten Bardakçý, kendisinin Risale-i Nur'u anlamadýðýný ancak okuyanlara ve anlayanalara da saygý duyduðunu söyledi.

 

Marmara Üniversitesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Erhan Afyoncu da Said Nursi ve Nurculuk ile ilgili bilgiler verdi.

 

Bu konuþmalar üzerine bir izleyici þu maili gönderdi:

 

‘Sayýn Altaylý sizleri de kaybettiðimizi anladýk. Yayýnýnýzdaki ahmaklara Said-i Nursi’yi kahraman ilan etmelerine izin veriyorsunuz. Teessüf ederim. Ama bu ülkeyi sevenler hala sizden fazla’

 

AYIPTIR, UTAN BE

 

Yoruma oldukça sinirlendiði gözlenen Altaylý: ‘Eðer deseniz ki Said-i Nursi diye biri yoktur, Türkiye’de nurcu yoktur, o zaman sizden büyük yoktur. A be adam, elinde sevgi metresi mi var be kardeþim..Ne biliyorsun kim kimi ne kadar seviyor Allah Aþkýna.. Þu karþýmda oturan adam, ki hakiki adam laf olsun diye söylemiyorum, Saidi Nursi okumadý. Benim, konuyla uzaktan yakýndan alakam yok. Ben þunu bilirim sadece, Demirel seçildiði zaman babam evde aðýtlar yakýyordu, eyvah eyvah nurcular iktidara geldi diye… Benim ,Nur Cemaatiyle tüm iliþkim bundan ibarettir. Sen neler diyorsun. Ayýptýr, utan be… Hakikaten ayýptýr. Ne adam ya… Bunlar internet kahramanlarý, bunlar internet vatanseverleri. Buralarda böyle vataný kurtarýrlar’ dedi.

 

ÝZLEYÝCÝ MAÝLÝNE SÝNÝRLENÝNCE

 

Þaþkýnlýðýný ve kýzgýnlýðýný gizlemeyen Altaylý, ‘Peki efendim biz sizi rahatlatmak için, bu ülkeyi sevdiðimizi kanýtlamak için, düzeltiyoruz: Said-i Nursi diye biri yaþamamýþtýr. Türkiye’de nurcu diye kimse yoktur, nur cemaati diye bir cemaat de yoktur. Biz böyle rahat rahat vatansever olduk. Tamam mý?’ diyerek izleyiciye tepki gösterdi.

 

ÇOK SÝNÝRÝM BOZULDU

 

‘Valla bir ara vereyim.. Çok sinirim bozuldu.. Vallahi çok sinirim bozuldu’ sözlerinin ardýndan “Ýnternet adresim gazetede yayýnlanýyor diye bana küfretme özgürlüðü var. Onun bana küfretme özgürlüðü varsa benim de ona küfretme özgürlüðüm var. Sonra adam cevap yazýyor yakýþtý mý diye… Emekli bilmem ne yazýyor. Her þeyi biliyorum da bir küfür etmeyi mi bilmiyorum” þeklinde konuþarak programa reklam arasý verdi.

 

Iste Vidyosu:

 

[flash=425,350]

 

Ensonhaber, 05.10.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...