Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vadi’nin Seyfo Aða’sý kalbine yenik düþtü

 

http://www.hurriyet.com.tr/_np/2150/8902150.jpg

 

Sinema ve dizi oyuncusu, yazar Nihat Nikerel, kalp krizi geçirerek yaþama veda etti.

 

Dün gece evinde yataðýna yatan Nikerel’in, uykusunda geçirdiði kalp krizi sonucu öldüðü, sabah saatlerinde fark edildi. Star TV’de yayýmlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin ilk bölümlerinde “Seyfo Aða” karakterini canlandýran 59 yaþýndaki sanatçý, pazartesi günü topraða verilecek. Nikerel, “Kurtlar Vadisi”yle birlikte, “Süper Baba” dizisinde “Arap Kadri” adlý bir mafya babasýný, “Sýcak Saatler”de babacan ama ayný zamanda tam bir görev adamý olan “Cehennem Cevdet”i, “Bizim Ev”de “Necdet Reis”i, “Þaban Askerde”de “Kurþun Binbaþý”yý, “Deliyürek-Bumerang Cehenmemi'nde” Kerim Aða'yý, “Zerda”da “Hasan Ali”yi ve “Aðýr Roman”da “Arap Sado”yu baþarýyla canlandýrmýþtý. 1950 Çorum doðumlu olan Nihat Nikerel, “Yalansýz Yalnýzlýðým”, “Ay Zamaný Zalýmca ve Aralýk’tý” adlý kitaplarýn da yazarýdýr.

Nikerel, bir söyleþisinde, “Ben tam bir gönül adamýyým. Kimsenin kalbini kýrmam. Karýncayý incitmem bilirim ki þan þöhret bir gün gelir geçer... Baki kalan dostluklardýr” demiþti. Ünlü yönetmen Osman Sýnav'ýn, “Sen bu diziye renk katacaksýn” diyerek “Bumerang Cehennemi” filminden “Kurtlar Vadisi”ne transfer ettiði Nihat Nikerel, dizide Ýstanbul'un sayýlý kabadayýlardan Seyfullah Kaya'yý canlandýrmýþtý. 1972-1976 yýllarý arasýnda uzun bir dünya seyahati yaparak yurda dönen sanatçý, 1985 yýlýnda senaryolaþtýrýlabilecek öykü yazarak sinemaya adým attý. Çeþitli sinema ve dizi filmlerde rol almanýn yanýsýra kitap yazmaktaydý.

 

Filmografisi:

Çýngýraklý Top - 2009

Arvas - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuþlar Aleminde - 2009

Ölüm Çiçekleri / Saraybosna - 2008

Sürgün Hayatlar - 2008

Ýpsiz Recep - 2008

Ýyilik Kervaný - 2008

Anneler Günü - 2007

Hakkýný Helal Et - 2007

Senin Uðruna - 2007

Sana Mecburum – 2007

Köprü 1. ve ikinci sezon - 2006

Susuzluk - 2006

Yaþanmýþ Þehir Hikayeleri – 2006

Hacý – 2006

Adressiz Sorgular - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Ölümüne Sevdalar - 2005

Yolun Sonu - 2005

Tombala - 2005

Beþinci Boyut - 2005

Küpeler - 2005

Hoþgeldin Hayat – 2004

Kayýp Aþklar – 2004

Kimsesiz Zaman Tasvirleri – 2004

Brindar – 2004

Esir Þehrin Ýnsanlarý – 2003

Kurtlar Vadisi 1. ve 2. Sezon - 2003

Yaralý – 2002

Karaoðlan – 2002

Zerda – 2002

Deli Yürek-Boomerang Cehennemi - 2001

Güz Gülleri - 2001

Sultan - 2001

Býçak Sýrtý – 2001

Eski Bir Yangýn – 2000

Merdoðlu - 2000

En Güzel Güzel - 2000

Bizim Yunus – 2000

Parçalanma - 1998

Aynalý Tahir - 1998

Sýcak Saatler - 1998

Yasemince - 1997

Avrenos'un Müþterileri - 1995

Ayrý Dünyalar - 1995

Bizim Ev - 1995

Bizim Yunus - 1995

Þiþman Ýle Piþman - 1995

Manisa Tarzaný – 1994

Garip Bir Koleksiyoncu – 1994

Gerilla – 1994

Can Perdesi – 1993

Sonsuzluðun Ýki Yakasý – 1993

Beþinci Boyut – 1993

Süper Baba - 1993

Þaban Askerde - 1993

Veysel Karani Hz. / Sonsuzluðun Ýki Yakasý - 1993

Ahmet Bedevi Hz. / Can Perdesi - 1993

Kopuk Dünyalar - 1992

Baþka Olur Aðalarýn Düðünü – 1990

Bir Irmaða Yolculuk - 1988

Reis Bey - 1988

Yalnýzlýk Bir Þarkýdýr - 1987

Görüþ Günü - 1987

Belene - 1987

En Büyük Yumruk - 1983

Çaresiz - 1978

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...