Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cem Yýlmaz'dan aðlatan jest

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/68343.jpg

 

"Delikçi" Yýlmaz'ýn setindeki bir iþçidir. Dilinden düþürmediði tek bir hayali vardýr. Cem Yýlmaz bunu duyar ve gerçekleþtirir. Hikaye deðil gerçek;

 

Cem Yýlmaz, “Yahþi Batý” filminin setinde çalýþan bir iþçinin en büyük hayalini gerçekleþtirdi ona son model bir otomobil hediye etti!

 

Çekimleri geçen hafta tamamlanan “Yahþi Batý” filminin seti, son gün Cem Yýlmaz’ýn herkesi duygulandýran bir jestine sahne oldu. Hafta Sonu Dergisi’nin dün piyasaya çýkan sayýsýnda yer alan habere göre, bu sürpriz þöyle geliþti:

 

ARABAYI SÜSLEDÝ, ANAHTARI VERDÝ

 

Cem Yýlmaz set ekibinde dekorasyon bölümünde çalýþan ’delikçi’ lakaplý bir iþçinin “En büyük hayalim bir otomobil sahibi olmak” dediðini duydu. Ünlü þovmen, canla baþla çalýþan 40-45 yaþlarýndaki bu emekçinin dileðini gerçeðe dönüþtürmek için hemen harekete geçti. Kimseye belli etmeden, sýfýr kilometre bir otomobil alan Yýlmaz, aracý süsledi ve seti tam karþýdan gören bir bölgeye park ettirdi. Tüm bunlar tamamlanýnca her þeyden habersiz olan iþçiyi çaðýrýp, cebinden çýkardýðý otomobilin anahtarýný ona uzattý.

 

ÝÞÇÝ ÝNANAMADI, AÐLADI

 

Ýþçi, þaþkýnlýkla neler olduðunu anlamaya çalýþýrken Cem Yýlmaz park halindeki otomobili iþaret edip “Ýþte o gördüðün araba artýk senin” dedi. Cem Yýlmaz’ýn þaka yaptýðýný sanan iþçi, uzun süre inanmadý. Gerçek olduðunu öðrenince de ünlü komedyene sarýlýp sevinç gözyaþlarý döktü. Ünlü komedyenin büyük jestine tanýk olan set ekibi oldukça duygulu anlar yaþadý.

 

 

Moral Haber, 24.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...