Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir genç, mahallesinden bir kýzý sevmiþti. Sonra yollarý ayrýldý ve genç gurbete gitmek zorunda kaldý. Aradan uzun yýllar geçti, içindeki aþktan zerre miktar eksilme olmadý. Geri dönebildiðinde sevgilisi ona sitem etmiþ ve þöyle demiþti.

 

- A gönlüme hükmeden! Bunca yýl geçti, yolunu gözledim.

Ne bihaber, ne bir mektup?!. Meðer ne kadar vefasýzmýþsýn?!.

 

 

Hakiki aþýk baþýný yere eðdi, gözlerinden yaþlar boþandýðý

sýrada cevap verdi:

 

 

- Ey Sevgili! Yüzünü görmek benim için uðruna ölünecek bir hasret iken,

o þerefi postacýya mý baðýþlasaydým?!."

 

Ýskender Pala

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...