Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kayseri Kadir Has Stadý'nda oynanacak Türkiye-Estonya maçýnda spor tarihinde bir ilk yaþanacak. 5 Eylül'de oynanacak maç için Türkiye'ye gelen taraflar, kent halkýnýn evlerinde konuk edilecek.

 

Mantý, pastýrma, sucuk ve katmer gibi Kayseri mutfaðýnýn ünlü yemekleriyle aðýrlanacak olan Estonyalýlar, Türk misafirperverliðiyle tanýþma þansý yakalayacak. Grup 38 Taraftarlar Derneði'nin öncülük ettiði çalýþma doðrultusunda 20 taraftar için daha þimdiden 300 gönüllü ev sahibi çýktý. Dernek, kura çekerek Estonyalý taraftarlarýn kimlerin evinde misafir edileceðini belirleyecek.

 

Grup 38 Taraftarlar Derneði Baþkaný Hasan Yaldýzlý, Estonya'dan gelecek taraftarlarý Kayseri'de misafir etmek için 20 gün önce Estonya'nýn Ankara Büyükelçiliði'ne bir yazý ile baþvuruda bulunduklarýný belirtti. Maçý izlemek için Estonya'nýn Ankara Büyükelçisi Alvo Orav'ýn yarýn Kayseri'ye geleceðini söyleyen Yaldýzlý, Büyükelçi ve konsoloslarý aileleriyle birlikte 2 gün boyunca yazlýk bað evinde konuk edeceðini anlattý. Kayseri'yi Estonyalý misafirlere en iyi þekilde tanýtacaklarýný ifade eden Dernek Baþkaný, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yarýn Orav, eþi, diðer büyükelçilik personeli ve taraftarlarýn da katýlacaðý iftar yemeðinde bir araya geleceðiz. Konuklarýmýza ünlü Kayseri mantýsý, pastýrma ve sucuðu ile katmer ikram edeceðiz. Kent mutfaðýnýn diðer yemekleri de tanýtýlacak."

 

ZÝYARET, ÝKÝ TOPLUMU YAKINLAÞTIRACAK

 

Büyükelçi Alvo Orav da taraftarlar arasýndaki iyi iliþkilerin toplumlarýn yakýnlaþmasýna katkýda bulunmasýný umduðunu söyledi. Ziyaretin Ramazan'a denk gelmesinin, Türk kültür ve geleneklerini yakýndan tanýmak için çok iyi bir fýrsat olduðunu dile getirdi. Estonya'nýn Türkiye'nin AB üyeliðini desteklediðini vurgulayan Orav, Türkiye'nin de Estonya'nýn NATO üyeliðini desteklediðini hatýrlattý. Büyükelçi, maçtan en az beraberlik beklediklerini sözlerine ekledi.

 

EÞREF AKGÜN KAYSERÝ ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...