Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Umre öncesi son bilgiler

 

Bu Cumartesi Cidde’ye uçuyoruz... Biletler geldi... Pasaportlar hazýr... Hayrettin Karaman Hoca’nýn verdiði fetvaya dayanarak, ihramlarýmýzý Cidde Havalimaný’ndaki kabinlerde giyeceðiz... Malum: Mekke’ye ihramlý girmek gerekiyor.

 

Ýhramlarýmýzý Kapalýçarþý’dan satýn aldýk... Bir marka tercihimiz oldu tabii... Giyside “Gucci” neye tekabül ediyorsa, ihramda ona tekabül eden “Ýpekçe” markasýný tercih ettik... Beyaz bir kemer, pasaport ve para için iki ayrý kese de, ihramýn hediyesi...

 

Ertuðrul Özkök, umre öncesi okumalarýna baþladý... Þu anda elinde Ali Bulaç’ýn kendisine hediye ettiði ve tasavvufun en temel dört metninden biri olan “Ýnsan-ý Kamil” adlý eser var...

 

Umre fotoðraflarýmýzýn gayet iyi çýkacaðýnýn þimdiden garantisi olan Sebati Karakurt, fazla kilolarýný gerekçe göstererek ihram giymeyi reddetti... Sonra ihramýn fazla kilolarý yansýtmadýðýný öðrenince giymeye razý oldu... Sanýrým Kabe civarýnda Meksikalý bir direniþçi edasýyla dolaþacak...

 

Yola çýkmadan önce benim evde bir “ihram giyme provasý” yapacaðýz... Ertuðrul Bey, olayý bir partiye çevirmeyi önerdi ama ben reddettim...

 

Bütün gelenekler uygulanacak: Bidonlarla zemzem getireceðiz... Peygamber Hurmasý’ndan satýn alacaðýz... Çin malý tespih ve namaz takkelerinden ise uzak duracaðýz... Dönüþte Dubai’ye uðrama planýmýzdan ise vazgeçtik.

 

Ertuðrul Bey’e bir öneride bulundum... Dedim ki: “Her yýl iki Hürriyet yazarý umreye gitse... Mesela seneye Oktay Ekþi ile Özdemir Ýnce’yi yolcu etsek? Nasýl olur?” Bir renk vermedi Ertuðrul Bey, sadece hýnzýrca gülümsemekle yetindi...

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 28.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...