Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Umreye gidiyoruz

 

VAKÝT tamam... Umreye gidiyoruz...

 

“Çaðrý” filmi izlendi... Tövbeler edildi... Tespihler çekildi... Ali Þeriati’nin “Hac” kitabý okundu... Nadire Ýçkale’den “sosyetik umre” konusunda küçük bir brifing alýndý... Mustafa Ýslamoðlu’nun eserlerine göz atýldý... Ruh dinlendirildi... Namaz takkeleri alýndý... Ertuðrul Özkök için þýk bir ihram ayarlandý... Ipod’lara ilahiler yüklendi... Nihat Hatipoðlu Hoca Bedir Harbi’ni canlandýrdý... Prof. Azmi Hamzaoðlu’dan “Ahmet Hakan’ýn kol kýrýklýðý umre seyahatine mani teþkil etmemektedir” vesikasý alýndý... Ali Bulaç ile bir iftar yapýldý ve son taktikler alýndý... Kanat’ýn kulaklarý çýnlasýn, parmak arasý terliklerimiz bile hazýr...

 

Yani kutlu yolculuk için her þey tamam...

 

Hemen söyleyeyim:

 

Yaman kardeþimiz Sebati Karakurt da tetikte... O kadar tetikte ki... Ýkide bir “Þeytan taþlayacak mýyýz?” diye soruyor... Karþý taraftan “Sen de mi Sebati?” yanýtýnýn gelme ihtimalini bile göz ardý ederek...

 

Neyse...

 

Allah izin verirse...

 

Ertuðrul Özkök, Ahmet Hakan ve Sebati Karakurt’tan müteþekkil mütevazý kafilemiz, bu cumartesi kutsal topraklara doðru yola çýkacak...

 

Dönüþte her þeyi ama her þeyi anlatacaðým... Söz...

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 27.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...