Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hata yapýp suça bulaþan ünlü isimler hayatlarýnýn bir bölümünü demir parmaklýklar arkasýnda geçirmek zorunda kaldý. Ýþte mahkum olan ünlüler...

 

 

SERDAR ORTAÇ

 

Pop müziðin ünlü ismi Serdar Ortaç 1999 yýlýnda 'Askerlikten kýsmen veya tamamen kurtulmak için hile yapmak' suçundan 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde kaldý.

 

GÖKHAN ÖZEN

 

Kýz arkadaþýna sözle taciz eden bir kuaförü kaçýrarak döven þarkýcý Gökhan Özen darp suçundan 2 ay cezaevinde kaldý.

 

CENGÝZ ÝMREN

 

Tarabya sýrtlarýnda lüks bir villada beste fabrikatörü olarak hayatýný yaþarken, bir çeteye yardým ve yataklýk ettiði iddiasýyla tutuklandý. Ýmren, Kocaeli F Tipi’nde cezasýný çekti.

 

DOÐUÞ

 

Irza geçmek suçundan 1993'te 2 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Bayrampaþa’da 4 ay kaldý.

 

BURHAN ÇAÇAN

 

Hafta Sonu Dergisi’nde bir röportajýnda Ýbrahim Tatlýses'e hakaret eden Burhan Çaçan, Saðmalcýlar Cezaevi'nde cezasýný çekti.

 

HALUK LEVENT

 

1997'de karþýlýksýz çek nedeniyle tutuklandý. Metris’te 9 ay hapis yattý.

 

ÝBRAHÝM TATLISES

 

1987’de Ýzmir Fuarý'nda çekim yapmasýna izin vermeyen polislerle tartýþtý. Tatlýses polise hakaretten Buca Cezaevi’nde 16 gün hapis yatmýþtý.

 

TUÐBA ÖZAY

 

Tuðba Özay sevgilisi Akýn Büyükoðlu'ndan ayrýlmak için Susurluk Davasý hükümlüsü Yaþar Öz'den yardým isteyince cezaevine girdi. Paþakapý Cezaevi'nde 6 ay yatan Özay "Hatalarýmdan ders aldým" dedi.

 

BÜLENT ERSOY

 

Ünlü sanatçý 19 Eylül 1980'de evine gelen hakime hakaret edince tutuklanýp, Ýzmir Buca Cezaevi'nde özel bir bölüme yerleþtirildi. 11 ay 20 gün hapis cezasýna çarptýrýlan Ersoy'un cezasý hapishanede yattýðý 45 gün göz önüne alýnarak ertelenmiþti. Ersoy, daha sonra Kuþadasý'nda bir gazeteciye saldýrýp, makinesini kýrdýðý iddiasýyla Söke Cezaevi'ndeki kadýnlar koðuþuna konulmuþ ve orada da 2 ay yatmýþtý.

 

Bugün

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...