Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Teravih namazý kaç dakikada kýlýnmalý?

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/67214.jpg

 

Her Ramazanýn gündemi olur 'Jet imamlar.' Kimi hýzlý kýldýran imam arar kimi de yavaþ. Ama bunun bir standardý olduðunu müftülük hatýrlarttý ve süreyi açýkladý.

 

Nevþehir Ýl Müftüsü Süleyman Aktaþ, imamlarý çok kýsa veya çok uzun sürelerde teravih namazý kýldýrmamalarý konusunda uyardý.

 

"20 DAKÝKADAN AZ BÝR SAATTEN FAZLA OLMAMALI"

 

"Aktaþ, gazetecilere yaptýðý açýklamada, il genelindeki camilerde görevli imamlara ayrý ayrý tebligatta bulunduklarýný ve onlardan 20 dakikadan az, 1 saatten fazla sürede teravih namazý kýldýrmamalarýný istediklerini belirtti.

 

Halk arasýnda ''Jet imam'' olarak adlandýrýlan bazý imamlarýn teravih namazýný çok kýsa sürede kýldýrdýklarýný ifade eden Aktaþ, þunlarý söyledi:

 

"CEMAAT GENÇ ÝMAMLARI TEÞVÝK EDÝYOR"

 

''Cami imamlarýmýza teravih namazýný hýzlý kýldýrmasýnlar diye ayrý ayrý tebligatta bulunduk. Teravih namazýný 20 dakikadan daha az sürede kýldýrmamalarýný istedik. Ramazan ayýna mahsus olan yatsý namazlarýndan sonra kýlýnan 20 rekatlýk teravih namazýnýn hýzlý kýlýnmasý için bazen cemaat bazý genç imamlarý teþvik ediyor. Bazý durumlarda da imamlar çok uzun sürelerde namaz kýldýrýyor. Ýmamlarýmýzdan teravih namazýný 1 saatten fazla sürede kýldýrmamalarýný da istedik.''

 

Teravih namazýný kýlmak için camilere giden cemaate de iftarda fazla yemek yememeleri tavsiyesinde bulunan Aktaþ, vücudun uzun süre aç kalmasý nedeniyle, iftarda bir anda çok fazla yemek yenmesinin rahatsýzlýða yol açabileceðini ve bu durumda teravih namazýnýn rahat kýlýnamayacaðýný sözlerine ekledi.

 

AA, 21.08.2009

Link to comment
Share on other sites

20 DAKÝKADAN AZ BÝR SAATTEN FAZLA OLMAMALI

 

Cok güzel bir ölcü. Ben Imamlardan illa cok cabuk kildirmalarini isteyen insanlari anlamiyorum. Teravi namazi farz olan bir Namaz degil. Illa istemiyorsa, kilmasina gerek yok. Eger "yok Teravih illa lazim" diyorsa, 8 Rek'at kilsin, "eyvallah" deyip evine gitsin.

 

Yoksa, Namaza hakaret eder gibi, hasa Allaha sohranir gibi,

Allah huruzunda olabilmek gibi büyük bir serefi, basa bela bir yük gibi hareket etmenin, sadece sonunda "20 Rekat kildim" diyebilmek icin olmasindan baska bir mana göremiyorum.

Bu sekilde hürmetsizcesine hareket ederek, Allahin rizasini amac ettiklerine inanmak cok güc geliyor.

 

Allah sonumuzu hayir etsin

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...