Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

HUMEYNÝ:PEYGAMBERLER BÝLE ÝMAMLARIN MERTEBESÝNE ULAÞAMAZ!

 

By irananaliz on Þubat 10th, 2009

 

ÝRAN ANALÝZ ÖZEL / Ýslam dininde batýl, müfsit ve bozuk bir düþünce akýmý olarak tavsif edilen Þia mezhebinin son dönem önde gelen alimlerinden biri olan; “Hz. Peygamber (sav) görevini hakkýyla yerine getirmemiþtir”, “Elimizdeki mevcut Kur’an tahrif edilmiþtir” diyen Ayetullah Humeyni bakýnýz bu kitabýnýn 93. sayfasýnda neler söylüyor?

 

Eserinde imamlarýn manevi mertebesine Peygamberler de dahil kimsenin ulaþamayacaðýný iddia eden Humeyni ve Þii anlayýþ “imamiye” mefhumuna inanmayan, buna iman etmeyenleri de tekfir etmekte, Þia dýþýndakileri gerçek mümin olmayanlar olarak tavsif etmektedirler.ESER HAKKINDA BÝLGÝLER

 

Ýsmi: el Ýslam ve Meþru ed Devleh ve Nizamul Hükm - el Hukumeh el Ýslamiye

 

Yazar: el Ýmam el Humeyni

 

Ýkinci Basým

 

Ýslam dininde batýl, müfsit ve bozuk bir düþünce akýmý olarak tavsif edilen Þia mezhebinin son dönem önde gelen alimlerinden biri olan; “Hz. Peygamber (sav) görevini hakkýyla yerine getirmemiþtir”, “Elimizdeki mevcut Kur’an tahrif edilmiþtir” diyen Ayetullah Humeyni bakýnýz bu kitabýnýn 93. sayfasýnda neler söylüyor?

 

Humeyni eserinin ilgili sayfasýnda: “Mezhebimizin zaruriyatlarýndan biri de imamlarýn manevi mertebesine kimsenin ulaþamayacaðýdýr. Hatta ne yakýn bir melik ne de gönderilen bir Peygamber! Esasýnda Resulü kiramlar ve imamlar - rivayetlerimize göre - arþýn gölgesi altýnda bu dünyadan önce nur idiler…” demektedir.

 

Þii inancýnýn Ýslam düþüncesinden ayrýlan en önemli müfsit yönü de “imam” mefhumunu itikadýn bir parçasý olarak kabul etmeleridir. Dahasý Ýslam’da bulunmayan imam kavramýný ayetleri de çarpýtarak imanýn bir rüknü haline getiren Þii anlayýþý “imamiyet” mefhumuna inanmayan herkesi de tekfir etmektedirler. Bu mantýksal çýkarým da doðal olarak Þiilerin dýþýndakilerin kafir olduðu gibi hastalýklý bir zihniyetin inþasýný saðlamaktadýr.

 

Kaynak: Ýmam Humeyni Sitesi http://www.khomainy.com/arkho/?ID=107

 

http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2015.jpg

 

http://www.khomainy.com/files/u1/up/.khomainy%2040.jpg

 

 

Irananaliz, 10.02.2009

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...