Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

O sakýncalý asker! Çünkü namaz kýlýyor!

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66949.jpg

 

Onur Düþgül, askerliðini çavuþ olarak yaptý. Hakkýndaki raporda namaz kýlmak, dini eser okumak gibi eylemleri nedeniyle ‘ömür boyu kontrol altýnda tutulmasý’ istendi.

 

 

 

Zafer Kütük'ün haberi

 

Maltepe Askeri Lisesi Komutanlýðý’nda kýsa dönem askerliðini çavuþ olarak yapan Onur Düþgül hakkýnda hazýrlanan rapor, bazý erlerin askerlik bitiminde de izlendiðini ortaya çýkardý. ‘Kiþiye özel’ istihbarat belgesinde, Daþgül için “Askerlik sonrasý da kontrol altýnda tutulmalýdýr”denildi. ‘Sakýncalý Þüpheli Personel Bilgi Formu’nda Düþgül’ün ‘sað’ ideolojik akýmdan olduðu belirtildi.

 

ÇAVUÞ’UN KABAHATLERÝ!

 

Düþgül’ün ömürboyu takip altýnda bulundurulmasý istenen raporda yasadýþý faaliyetler arasýnda ‘namaz kýlmak’, ‘Tarihi ve dini eserleri sürekli bulundurmak’, ‘Doðu ve Güneydoðu’dan gelen okuma yazma bilmeyen erlere özel ilgi’ sýralanýylor. Raporun son bölümünde Düþgül için, “Cumhuriyetin anayasal düzenini eleþtirip þeriat düzenini savunmaktadýr. Okulda fýrsat bulduðunda çevresini görüþleri doðrultusunda zehirlemeyi baþarabilecek yetenektedir. Askerlik sonrasýnda da kontrol altýnda tutulmalýdýr” deniliyor.

 

SÝVÝL SÝCÝLÝNE DE ÝÞLENSÝN!

 

‘Düþgül raporlarý’, 30 Kasým 2004 ‘te Maltepe Askeri Lisesi Komutaný Tank Kurmay Albay M. K. imzasý ile MÝT, Jandarma ve Emniyet’e de gönderildi. Albay M.K. yazýsýnda“ raporlarýn ileride Düþgül hakkýnda yapýlacak güvenlik soruþturmalarý ve arþiv araþtýrmalarýnda çýkmasý için kayýtlara girilmesini” istedi.

 

Star, 13.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...