Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üç peçeli kadýn sabahtan akþama kadar þehirde turluyor. Bu kadýnlarýn görevi ve milleti sizi çok þaþýrtacak.

Ýngiliz South Yorkshire Police Teþkilatý bünyesinde çalýþan üç kadýn polis, Müslümanlarla daha iyi iletiþim kurmak amacýyla çarþaf giydi, peçe taktý.

 

Kadýn polislerden iki tanesi yüzleri dahil tüm vücutlarýný örten burka, diðeri ise türban takarak bir gün görev yaptýlar.

 

Þehir turu attýlar

 

Teþkilatýn genelgesiyle tesettür kýyafeti giyen Deb Leonard, Deb Pickerin ve Helen Turner, þehir turu atarak Müslüman kadýnlarýn sorunlarýna yakýndan þahit oldu.

 

Saðlýklý iletiþim adýna

 

Teþkilat yetkilisi, "Senin Ayakkabýn Ýçinde Bir Gün' ismini verdiðimiz bu projeyi Müslüman toplumuyla daha saðlýklý bir iletiþim kurmak için hayata geçirdik." dedi.

 

Hýristiyan kuruluþlar tepkili

 

Ancak uygulama, ülkedeki bazý kesimler tarafýndan sert bir dille eleþtirildi. Hrýistiyanlar'ýn Birliði adýndaki kuruluþun sözcüsü Sid Cordl, 'bu tür kýyafetlerin kadýnlar için eziyetin sembolü olduðunu düþünüyorsak, polis bunu cesaretlendirmemeli' dedi.

 

Ýþte üç Ýngiliz kadýn polis

 

Kaynak: Internethaber

 

 

http://www.internethaber.com/images/other/u.20090805080651..jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...