Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Saatteki yüzyýllýk hadise için gözler cumaya çevrildi

 

 

Önümüzdeki cuma günü hayat boyu bir defa gerçekleþebilecek bir an yaþanacak. Þimdiden internette konuyla ilgili birçok mesajlarýn býrakýldýðý 'an' göz açýp kapayýncaya kadar geçmiþ olacak.

 

 

 

8 Temmuz 1909 tarihinden bu yana ilk defa cuma günü, tarih ve saatler artan deðerle arka arkaya sýralanacak. Bu 'an'ý yakalamak isteyenlerin tam olarak saat 12.34.56'da gözlerini saatlerine çevirmesi gerekecek. 7 Aðustos'ta iþte bu anda tarih ve saat deðerleri yani yüzyýlýn 9'uncu ayýnda, 8'inci haftasýnda, 7'nci gününde yan yana konulduðunda 12.34.56/7/8/9 veya 123456789 þeklinde karþýmýza çýkacak.

 

ZAMAN

 

Link to comment
Share on other sites

Mucizeden bahsedilmiyor zaten bu güneþ tutulmasý, ay tutulmasý gibi biþey yanlýzca bu olay pek sýk deðil tutulmalar gibi, en son görülmesi 1909 da olmuþ ve 2009 da tekrarý her asýrda bir kere.

Bu bizim Allah'a karþý hayretimizi (hayranlýðýmýzý) artýran küçük bi detay daha, tesadüfe mahal olmadýðýna, Rabbimizin alemi muhteþem bir intizamla yönettiðine delil gösterdiðine dair

Link to comment
Share on other sites

Allah razi olsun, ben zaten sizleri ve cevap yazanlari kast etmemistim. Sadece öyle bir olayin varligini arastiranlari (yani amerikadaki tavuklari sayanlar gibi) kast ettim.

 

Ama madem öyle dediniz, hem size, hemde Fatihe sorayim: Bunun neresi hayret verici bir sey? Neden bu intizamin oldugunu gösteren bir sey? Burasini anlayamadim.

Link to comment
Share on other sites

Bende baþtan zaten anlayamadým internetten okuduðum bir haberdi çok düþündüm vardýr bir hikmeti dedim yoka haber olsun diye mi yazdýlar oda olabilir okuduðum kaynak saðlam

beni düþündüren eðer sýradan bir þeyse niye her yýl deðilde yüzyýlda bir

demekki bir intizam var bu olayda

yoksa hemen hemen hergün saniyelerde bunu yakalamak mümkün

Þöyle diyelim Allah bunun hikmetini öðrenmeyi nasip etsin

ben hep böyle dua ederim merak ettiðim konularla ilgili

Link to comment
Share on other sites

bakýn sizde deneyin elinize bir kaðýt kalem alýn geçen yýllarda deneyin veya gelecek yýllarda deneyin 1 den 9 a kadar olan sayýlarý ard arda getirmeniz olanaksýz ben denedim ama hiç atlamadan 1 den 9 a kadar sýrayla gelecek bide tarihlerde olacak hadi kolay gelsin. sonucu yazarsanýz sevinirim:)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...