Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hangisi dersin, saygýmý sevgimi?

 

Sevgili karýcýðým benden hangisini istersin, saygýmý yoksa sevgimi?“

 

Kadýncaðýz soruya þu cevabi verir; „Her ikisinide

 

Yapma ya!” …Nasýl olur?...

 

Bal gibi olur! Yada bal gibi olmak zorunda. Ne kadar garipsenecek bir soru bu. Ne demek saygýmý, sevgimi. Sanki þöyle der gibi; Ekmek mi istersin, yoksa su mu? Burada ki cevap, yukarýdakinin týpa týp aynýsýdýr.

 

Elbette hem saygý hemde sevgi olmasý gerekir. Ekmek ve suyun olmasý gerektiði gibi. Bir evlilik düþünün „sevgi“siz kurulan, düþünmesi bile zorluyor insaný, öyle deðil mi?

 

Eþler birbirlerini severek evlenir, veya baþta sevmesede zaman geçtikce kaný ýsýnýr , ve sever yavaþ yavaþ. Eski zamanda ninelerimiz-dedelerimiz birbirlerini hiç görmeden evlenmiþ, ve ilerleyen zaman içerisinde, birbirlerini sevmeye baþlamýþ.

Nasýl olur bu demeye gerek yok, olmuþ iþte…

 

Þimdiki zamana þöyle bir baktýðýmýz da, evlenen çiftler birbirlerini gayet iyi görerek evlenirler, tabi bu evlilikte de sevgi vardýr, buna „mecazi aþk“ta denilebilir. Aþýk olurlar yani.

 

Yani sevgisiz olmuyormuþ, anlaþýldý.

 

Peki o zaman saygýyý almasak biz, olur mu? Olmaz kardeþim. Saygýsýz olmaz, ona da ihtiyaç vardýr.

 

Ne zaman mý?

 

Anlatalým;

Hani yukarýda sevgilerden, aþklardan bahsettik ya, bu sevgiler öyle kendiliðinden bir ömür boyu tap taze kalmaz. Mum ýþýðý gibi bir gün söner. O mum ýþýðýnýn biraz daha fazla yanmasý birazda kendi elimizdedir. Eðer o mum ýþýðýný rüzgardan hafifçe koruduðumuzda, biraz daha uzun yanmasýný saðlaya biliriz, öyle deðil mi?

 

Sevgilerde böyledir iþte. Sürekli kalmasý için fertlerin biraz emek ve çaba sarf etmeleri büyük önem taþýr. Her bir adayýn üzerine ciddi anlamda sorumluluklar düþer. Hani ebedileþtirmek istediðimiz o „Aþk“lar var ya, iþte onun için.

 

Aklýma hemen þu güzel söz geldi: „Aþk vuslatla noktalanýnca her þey durgunlaþmaya baþlar, ateþ söner, baraj boþalýr, çýð da daðýlýr gider“.

Þimdi bu güzel sözün arkasýna tabir-i caizse þunu da söylemek istiyorum. „Köprüyü geçene kadar ayýya dayý derler!“.

Evlilikte de bazen öyle deðil mi? Sevgide, aþkta, muhabbette…

 

Ýþte bu durumun maalesef önüne geçilemediðinden, ve eþler sevgilerini alevlendirecek fâaliyetler gösteremediklerinden, devreye „Saygý“ girer.

 

Ne iyi yapar girmekle. Çünkü saygý, karþýndakinin düþüncelerine, davranýþlarýna saygý duymasý onu olduðu gibi kabul etmesi ve hoþgörmesi demektir.

 

Ve buda sevginin gýdasýdýr.

 

Konuyu daha geniþ anlaya bilmek için misal verelim;

Eþiniz futbolu çok sever. Malum erkeklerin bir numarýsýdýr. TV önüne geçip, avazý çýktýðý kadar „GOOOOOLLLLL“ diye baðýrmak. Ve siz aslýnda futbolun „f“sinden nefret edersiniz. Siz nefret duygusunu yaþarken, eþiniz mutluluk duygusunu içersinde „GOOOLLLL“ diye ordan oraya zýplar. Saygý benim fikrimce, bu arada girer devreye. Eþinizin o çok sevdiði olayý, sevmesenizde seviyormus gibi göstermenizle.

 

Hani hosgörmektiya saygý…

 

Tabii ki eþlerde bunu abartmamalý. Hergün futbol izlenmeyecek, bu davranýþýnýza karþýlýk anlayýþ beklemek, biraz bilmem ne olur…

 

Erkeklerden örnek vererek yola çýktýk, tabi bunun aksinide düþünedebiliriz, erkeklerin de kadýnlara gösterebilecekleri saygý.

 

Bunuda herkes kendi içinde düþünsün.

 

Son olarak bir hatýrlatma daha yapalým:

Eþler birbirlerine olan sevgi ve saygýyý taze tuttuklarý sürece, böyle eþlerin sýrtlarý yere gelmez, evvel Allah.

 

 

Vesselam

 

Pýnar

 

 

Link to comment
Share on other sites

Maleseff bu zamanda özellikle saygi cok eksik kaliyor. Bazi evli ciftleri ve kadinin kocasina yaptigi saygisizligi ve kocanin kadina merhametsizligini gördügüm zaman "Bunlar ahiretde birbirlerinin hakkini nasil ödeyecek, birbirlerini cehenneme atmakta yarisiyorlar sanki" diye üzülüyorum.

 

Allah sonumuzu hayir etsin.

Link to comment
Share on other sites

Hangisi dersin, saygýmý sevgimi?

Eger ki ikisini paralel yürütmek bu kadar zor, veya bazilarinda imkansiz ise- o zaman saygi derim.

Insan sayilmadiktan sonra sevilsede ne getirir bu sevilme olayi?

Adam sevdigi insani döverde söverde- sonra sevdigini halis bi sekilde itiraf eder.

Yani sevilen otomatiken sayilimiyor ama saygi duyulan bir insan hayli halince gercek manada sevilebilirde.

Link to comment
Share on other sites

Eger ki ikisini paralel yürütmek bu kadar zor, veya bazilarinda imkansiz ise- o zaman saygi derim

 

Buna Katiliyorum.

Zira iletisim ve beraber yasamak icin saygi sart. Bu hayatin her alaninda gecerli, trende otururken bile. Etrafindaki insanlara saygisi olmayan, onlara rahatsizlik verir. Sevgisi olmayandan, ne fayda gelir ne zarar. Böylece, ehven-üs Serr babindan, saygi derim bende. :-)

 

Ayrica sevgi saygisiz cok kolay olabiliyor, yillarca beraber yasansa bile sevgi saygiya sebeb olmuyor.

Fakat saygi varsa, beraber yasama halinde, sevgide pesinden geliyor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...