Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Seni aniyoruz...

 

Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” Ahzâb Sûresi, 33:56

 

Öyleyse Sâlat ve Selâm sana olsun, Ya Resûlallah. Seni yeterince yâd edemedik. Bizleri baðýþla ve bizlerden þikayetci deðil, þefaatci ol, ne olur.

Günde beþ defa hiç durmadan seni anlatiyor bize okunan ezanlar. Bize seni anlatýyor, her gün doðup batan güneþ.

 

Tüm kâinat hatta zerreler seni, bize anlatýyor. Seni yâd ediyor doðan bebek, seni yâd ediyor ölen ihtiyar. Ölümde senin için, doðmakta.

Çünkü sen varsýn, bizde varýz. Sen olmasaydýn bizlerde olmayacaktýk. Seni yâd ediyor bu yazan kelamlar, Ey Nur-i dilara.

 

Kusurumuzu baðýþla, Ey affedenlerin en merhametlisi. Sen ki, en sevdiðin amcan Hz. Hamza (r.a)´ý, o korkunç mýzraðý ile þehit düþüreni bile affettin. Sen ki, sana iþkence yapanlara bol bol dua ettin.

 

Biz ki, Seni yeterince anmasýný beceremedik, yýllarca. Biz ki, ruhumuzun isteklerine kulak týkadýk hiç durmadan, durmaksýzýn. Biz ki, “Þefaat Ya Resûlallah!” dilene bilecek kadar sevemedik seni.

 

Biz ki Ey Nebi, buna raðmen seni cok seviyoruz. Sevdiðimizi sanýyoruz belkide ama yinede seni seviyoruz. Zât-ý pakine hayran olmak isteyenlerdeniz bizler Ey Þüheda.

 

Ýþte Gülyüzlü Sultaným, bizlerde seni yâd etmek istiyoruz. Âlemlere senin varlýðýný, senin yüceliðini haykýrmak istiyoruz.

Sana her an, durmaksýzýn sâlat getiren zerrelerden bizde olmak istiyoruz.

 

Bu yüzden, binler sâlat binler selâm sana olsun…

 

Allahûmme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla âli seyyidina Muhammed

 

 

 

Pýnar

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...