Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Feride'nin Günlüðü Esra Elönü /

 

Beni Allah’a detone çaðýracaksan SUS!

 

Feride, maç sonuçlarýný cemaatten öðrenip namazýn kaç kaç biteceðini düþünen kötü sesli müezzinleri avluda yazýyordu. Yeþil saha müezzini olup cami taraftarý cemaati, yýkanmamýþ sesleriyle kaçýranlar Bilal-i Habeþi’den ziyade türbe klipi çekip sesleriyle def patlatan arabesk ilahicileri andýrýyordu.

 

Bol yeþillik arasýnda fazlasýyla gýrtlak titreþimi yaparak YouTube’ye bolca Eyüp Sultan yazdýrýp albüm satýþlarýný cennete paslayarak iþgüzar sanatçý modunda gezen bu adamlarýn inanç kalitesini düþürdükleri gerçeði, kötü okunan ezanlarýn namaz ertelettiði düþüncesine denkti.

 

Diyanetin Teþvikiye, Niþantaþý, Etiler gibi sükseli yerlere sükseli müezzinler atadýktan sonra kenar mahalle camilerinin cemaatine “bu sesle idare edin olmadý cemaatten para toplayýp kendinize bülbül sesli kadrosuz müezzinler bulun” dercesine yaklaþmasý, soyadý BEYAZ olsa da adý aklanmayacak hocalarýn dinsel demeçleri kadar komikti.

 

Minareye asansörle çýkan bu zihniyetin ezaný “CEVAPSIZ ÇAÐRI” olarak uyuyan güzel Müslümanlarýn kucaðýna býrakmasý ezan mikrofonunun her türlü teknolojiden ayarsýz býrakýlarak hamam megafonu olarak kullanýlmasý detay gibi gözükse de bütünü kýrbaçlayan bir “ÇAÐRI” rezaletini gösteriyordu. Kalk ey Bilal! Minareleri uyuklayan sesleriyle ikiye bölenleri uyandýr. Kalk ey Bilal, senin çaðýrdýðýn yerde kiloyla secde yeri ayarlayanlarýn zerzevat seslerinden bizleri arýndýr. Kalk ey Bilal! Onlara Ezaný yeniden öðret, onlara uyanacaklarý ezanlarýn örneklerini getir. Ezaný ses hamallýðý olarak görenlerin yüzüne hafif ve sade sesinle VUR. Onlara BAÐIRMAYI deðil ÇAÐIRMAYI öðret. Camilerin kandiller ve ramazanlarda klip mekaný olarak kullanýldýðýný sonra secde korsanlarý tarafýndan çoðaltýlýp pazara sürüldüðünü GÖR. ÞAN DERSÝ deðil NAM DERSÝ alanlarýn kibrini kilitle.

 

Kalk Ey Bilal! Vakti bize baðýþlayanýn emanetini sana býrakalým.

 

Esra Elönü - Haber 7

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...