Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ertuðrul Özkök’le Umreye gidiyoruz

 

 

MADEM haberi Yeni Þafak patlattý... Madem olay bir sýr olmaktan çýktý...

 

O halde ek bilgileri vermenin tam sýrasýdýr:

 

Tam beþ gündür Ertuðrul Bey’e “Ýhram nedir? Nasýl giyilir?” dersi vermekteyim... Allah’ý var, “marka ihram” diye tutturmadý...

 

“Mekke ve Medine’ye Müslüman olmayan giremez” dediðimde Ertuðrul Bey biraz afalladý...

 

“Umreye giderken yanýmýza almamýz gereken 30 þey” listesi çýkardým... Listeyi ezberleyen Ertuðrul Bey, artýk 40 yýllýk bir “Eman Tur” görevlisi gibidir.

 

Tespih ve hurmayý Türkiye’den almayacaðýmýza söz verdik...

 

Umrede yapýlacak yaramazlýklar: Mekke Hilton’da Kâbe manzaralý iki oda... Geceleri Cidde’ye kaçýþ... Arap kahvesine dadanma...

 

Gerçi umrede þeytan taþlanmaz ama biz yine de olaya dalacaðýz... Hatta þeytan taþlarken gözümüzün önüne hangi suratlarý getireceðimizi bile saptamýþ bulunmaktayýz...

 

Ertuðrul Bey’in “ipod”u umre için hazýr: Sordum Sarý Çiçeðe’den tutun da Göçtü Kervan Kaldýk Daðlar Baþýnda’ya kadar uzanan bir demet ilahi... Favori solistimiz: Ahmet Özhan...

 

Ertuðrul Özkök’ün ilk pazar yazýsýnýn baþlýðý þimdiden hazýr: “Kâbe’yi görünce ne hissettim?”

 

El kitaplarýmýz: Ali Þeriati’nin Hac kitabý, Asým Köksal’ýn Ýslam Tarihi kitabý, Muhammed Esed’in Mekke’ye Giden Yol kitabý...

 

Umreye gitmeden önce benim evde küçük çapta bir “Çaðrý filmi partisi” var... Partiye

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 27.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...