Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ahmet Hakan, Özkök'ü umreye götürüyor

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66282.jpg

 

Ahmet Hakan ve Ertuðrul Özkök umreye gidiyor. Hakan, “Salý günü kolumdan ameliyat olacaðým. Erken düzelirse Ramazan'dan 10 gün önce gitmeyi planlýyoruz” dedi. Hac ve umre tecrübesi olan Hakan'ýn, mihmandarlýk etmesi bekleniyor.

 

Hürriyet Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök ile Hürriyet yazarý Ahmet Hakan, önümüzdeki ay umreye gidecekler. Özkök ile Hakan, kutsal topraklara gitmek için hac ve umre organizasyonlarý yapan bir özel þirkete baþvurdu.

 

RAMAZAN'DAN 10 GÜN ÖNCE

 

Umreye gideceklerini doðrulayan Ahmet Hakan, “Salý günü kolumdan ameliyat olacaðým. Erken düzelirse Ramazan'dan 10 gün önce gitmeyi planlýyoruz” dedi. Özkök ile Hakan 2-3 yýldýr umreye gitmeyi planlýyordu ancak son dakikada çýkan bazý engeller nedeniyle bu planlarýný gerçekleþtirememiþti.

 

ÝPTAL ETTÝLER

 

Hatta geçen sene gazetelerde Özkök ile Hakan'ýn umreye gideceði önce ünlü Zemzem Otel'de rezervasyon yaptýrdýklarý sonra da vazgeçip Mekke Hilton'da yer ayýrttýklarý haberleri yer almýþtý. Özkök'ün býraktýðý sakal da umre hazýrlýðý olarak yorumlanmýþtý.

 

KIRIK KOL DÜÞÜNDÜRÜYOR

 

Hakan, bazý engeller nedeniyle umreyi ertelediklerini belirterek, “Ramazan'dan önce umreye gitmeyi planlýyoruz. Bunun için özel bir þirketle anlaþtýk. Ancak þimdi de kolumla ilgili problem çýktý. Salý günü ameliyat olacaðým. Eðer erken iyileþirsem gideceðiz” diye konuþtu.

 

ÇARÞAMBA NOTLARI

 

Hakan ve Özkök'ün umre izlenimlerini yazacak olmasý, Hürriyet'in röportajcýsý Ayþe Arman'ýn tesettüre girip Ýstanbul'ün ünlü eðlence mekanlarýnda dolaþmasýný akla getirdi. Arman, Ýsmail Aða cemaatinin yoðun olarak yaþadýðý Çarþamba'yý da mini etek ve dekolteli elbiseleriyle gezmiþti.

 

 

 

Umreden izlenim yazacaklar

 

Özkök ile Hakan, Kâbe'den, Mekke'den ve Medine'den izlenimlerini Hürriyet okurlarýyla da paylaþacaklar. Bunun için ikili umre ziyareti sýrasýnda fotoðraf çektirecek. Hac ve umre tecrübesi bulunan imam hatip lisesi mezunu Ahmet Hakan'ýn umrede Özkök'e rehberlik etmesi de bekleniyor. Ýki ünlü gazetecinin ilk baþta Suudi Arabistan Konsolosluðu'ndan özel vize alarak gitmeyi planladýðý ancak daha sonra karar deðiþtirip, hac ve umre organizas-yonu yapan Ýstanbul'daki bir þirketi tercih ettikleri öðrenildi. Özkök ve Hakan'ýn vize iþlemleriyle de þirket ilgileniyor.

 

Yeni Þafak, 26.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...