Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Farkýnda mýsýn, akýp giden zaman senide bir yerlere alýp götürür peþinde. Cogu zaman farkýnda deðilsin biliyorum.

Zaman; kendini hissettirmeden akýyor çoðu zaman.

Ama bu hiç bir þeyi deðiþtirmez, zaman akmaya devam eder…

 

Zamana „dur“ diyemiyorsun. Cünkü pervasýzca akýp gider sana inat, hayata inat. Zamaný yakalamaya veya kovmaya çalýþma, yenik düþersin. Zamanin akýþýna býrak kendini, iyi edersin...

 

Zaman; kimi zaman yaralar, kimi zaman mutluluk acar insanýn yüreðine.

Zaman; kimi zaman ilaç olur yaralanmýþ yüreklere.

Zaman ah Zaman, sen neymiþsin be zaman…

 

Ýþte böyle bir zaman içinde yaþamaya devam ediyoruz. Zamanla yarýþ tutulmaz, zaman iyi deðerlendirilir. Zaman akar sen faydalanýrsýn. Faydalanmasýný bilmez isen; akan zaman içinde boðulursun…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...