Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

MHP'li baþkandan skandal sözler

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/65716.jpg

 

Skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti devleti ne zaman Türkler tarafýndan yönetilmeye baþlar, o zaman sýkýntýlar biter"

 

Muðla'nýn Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn yaptýðý "Türkiye Cumhuriyeti devletini ne zaman Türkler yönetmeye baþlar, o zaman sýkýntýlar biter." sözlerine tepkiler sürüyor.

 

Saatcý'nýn bir ziyareti sýrasýnda Çin'de Uygur Türkleri'ne yapýlan saldýrlar konusunda açýklamalar yaperken sarfettiði "Türkiye Cumhuriyeti devleti ne zaman Türkler tarafýndan yönetilmeye baþlar, o zaman sýkýntýlar biter." sözlerine AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan sert tepki gösterdi. Saatcý'nýn büyük lokma yediðini iddia eden Türkan, Türkiye'nin dün olduðu gibi bugün de Türkler tarafýndan yönetildiðini söyledi. Çin'de Uygur Türkleri'ne yönelik yapýlan saldýrýlarý kendilerinin de AK Parti olarak kýnadýklarýný hatýrlatan Türkan, Saatcý'nýn sözlerini haddi aþan açýklama olarak niteledi. Türkan, "Büyük lokma yememek lazým. Ýnsanýn boðazýna takýlabilir. Büyük laf etmek büyük lokma yemekten daha tehlikelidir. Bu açýklamayý da þiddetle ve esefle kýnýyorum. Bu söz irade dýþýnda söylenmiþtir diye umuyorum. Çünkü Türkiye, bugün olduðu gibi dün de, Ulu Önder Atatürk'ten bu yana da Türkler tarafýndan yönetilmektedir." diye konuþtu.

 

 

Moral Haber, 11.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...