Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Jackson'un hayatý bize neleri çaðrýþtýrýyor?

 

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 51 yaþýnda hayata veda ederek sevenlerini yasa boðan Ünlü Þarkýcý Michael Jackson üzerine daha önce görülmemiþ bir analize imza attý.

 

Moral FM'de yayýnlanan Hayata Dair programýnýn Yorumcusu Ünlü Psikiyatr, “Jackson'un hayatý bize neleri çaðrýþtýrýyor?” sorusuna cevap vererek ölümü üzerine intihar eden 12 kiþinin yaþadýðý ruh hallerini þu þekilde açýkladý:

 

“12 KÝÞÝNÝN ÝNTÝHAR ETME SEBEBÝ O'NSUZ YAPAMAMAK”

 

“Ýntihar eden 12 kiþinin gerekçeleri basýna yansýyan bilgilere göre onunla beraber olmak ve onsuz yapamamak olarak açýklanmýþtý. Acaba insanlar neden Michael Jackson'u aþýrý bir þekilde idealize ettiler?”

 

“Çünkü ünlü þarkýcý insanlarýn bazý özel duygularýna hitap ediyordu. Onlarýn baþýnda da hedonizm geliyor. Bu tarz kiþilerin beyni ödül ve ceza mekanizmasýyla çalýþýr. Hedonizmi seçip bu mekanizmayý iyi kullanamayan insanlar kendilerini tatmin edemezlerse hýzlý yaþa ve maksimum zevk al prensibiyle hareket ederler. Bir müddet sonra aldýklarý ilaçlar nedeniyle yaþantýlardan aldýklarý zevk git gide azalýr ve bu kiþide bir baðýmlýlýk oluþur.”

 

“PRESLEY VE MONROE GÝBÝ KALÝFORNÝYA SENDROMU YAÞADI”

 

Prof. Tarhan, programda Kaliforniya'da yaþayan ünlülerin yaþadýðý hastalýðý da deðinerek Jackson'un, Elvis Presley ve Marilyn Monroe gibi popüler olma rahatsýzlýðýna yakalandýðýný belirtti.

 

“Michael Jackson'un hayatýna baktýðýmýzdaysa çok ilaç kullandýðýný ve lüks bir yaþantýya sahip olduðunu görürüz. O, genç ölerek cesedi yakýþýklý olarak hayatýný sonlandýrmýþ bir kiþiliktir. Ünlülerin yaþadýðý Kaliforniya Sendromu, tamamen yaþam tarzýyla alakalýdýr. Hedonizmi ve bencilliði benimseyen kiþilerde yaþanýr. Bu tarz bir hayat yaþayan insanlar zaman geçtikçe yalnýzlaþarak depresif belirtiler gösteriyor. Ruh halini korumak isteyenlerde aþýrý ilaç kullanýmý ya da intihar kararlarý baþ gösteriliyor. Bunun sonucunda da ABD toplumunda boþanma ve yalnýzlaþma durumlarý çok sýk yaþanýyor.”

 

“MÝCHAEL JACKSON DÜNYA GENÇLÝÐÝNÝ UÇURUMA SÜRÜKLEDÝ”

 

Son olarak ölmeden önce Müslüman olup olmadýðý tartýþma konusu olan Jackson'un bu durumunun Allah'la kul arasýnda kalmasý gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Fakat görünen o ki Michael Jackson popüler kültürün iyi bir aktörüydü. Kendisi için çalýþýrken dünya gençliðini de arkasýndan uçuruma sürükledi.” diye konuþtu.

 

“Hayatta devamlý zevkin peþinden koþmayý amaç edinen Freud “Ýnsanlýðýn varoluþ sebebi zevklerinin peþinde koþup ölümden kaçmaktýr” þeklinde” yorumlamýþtý. Bu duygu içerisindeki gençlik kapitalizmin tuzaðýna düþülerek devamlý tüketime yöneltiliyor.

 

KAPÝTALÝST SÝSTEMÝN ARADIÐI BÝR ÝDOL: MÝCHAEL JACKSON

 

“Kapitalist sistemde kimin öldüðünden çok ne kadar para kazandýðýna bakýlýyor. Popüler kültürün Michael Jackson gibi idollere ihtiyacý vardý. Gençler onlar gibi giyinerek ve yaþayarak kapitalizmin kazançlarýný artýrdýlar. Kapitalizmin en önemli propaganda malzemelerinden birisi olan Jackson bu þekilde hayata veda etti.”

 

MORALHABER

Link to comment
Share on other sites

Nevzat Bey Profösör olmus ama o mektebde önemli olani ögretmemisler - Katilmiyorum, Insanligi tercih ediyorum !

 

 

:selam:

 

aynen katiliyorum abi. :daumhoch:

 

insanlarin özentilerine hitap eden tek sanatci Michael Jakson degil.

insanlarda iradesiz koyun sürüsü degil. Herkes kimin pesi sira gittiginden bizzat kendi sorumludur.

 

Tarhan bey sopayi Kapitalizme mi saladi yoksa ölmüs ve kendini savunamayan birinemi belli degil.

Ben Mickael Jakson i kapitalizmin ma$asi degil, daha ziyade kapitalist bir ortamda kendini ararken kaybolmus zavalli biri olarak görüyorüm.

 

Acik konusmak gerekirse, ben cocuklarimi kapitalizmin eteklerine yapismis, kendini kaybetmis ortamdan daha kolay koruyabiliyorum.

"Yavrum sen onlara bakma, onlar saadeti ve huzuru dünyaya sahip olmakta ariyor"

Peki türk Tv lerinde yari ciplak cirit atan sanatci bozuntularina ne demeli?

"Ama anne onlarda bizim vatandasimiz ve onlarda müslüman"

..... :sauer:

 

Aklima, eurovizyon yarismasinda almanlarin sahneye cikardigi erotik sanatci geldi.

Ne kadar sinirlenmistim, "kapat cocugum sunu, bu kadarda seviyesiz olunmazki"

Ardindanda türk yarismacilar cikinca, onlarin alman larinkinden daha ciplak ve seviyesiz oldugunu gördügümde, cocuklara ne cevap verecegimi sasirmistim.

 

Insanlari felakete sürükleyen aslinda ne kapitalizimdir nede herhangi bir sanatci.

Asil felaket yasam tarzimizdan islamiyeti ve sünneti i seniyyeyi cikartmaktir.

 

:selam:

Link to comment
Share on other sites

Arkadaslar, Mikail amcaya bir digecegim yok, sarkilarini severim, ama dünya görüsünü savunmak istemem. Öldü diye herkes "mikailci" cikti ;)

 

herneyse, ben diger meseleye deginmek istiyorum. Kapitalizm meselesine... kayitsiz ve sartsiz inaniyorum ki, bugünkü müslümanlar kapitalizmin tam göbeginde yasiyor. o kadar ki, fark etmiyorlar bile..

 

rüsvet olsun, israf olsun veya faiz icin verilen bin tane fetva hangi ülkelerder var. dünyanin neresinde faiz orani türkiyedeki gibi yüksek?

 

rüsvet, israf ve faiz.. bunlar en cok müslüman ülkelerinde var. arap ülkelerinde var. Almanyadaki müslümanlara bakalim. tamam hepsi para niyetiyle gelmis buraya. hepsinin belki bir standardi olusmus. Ama bu kadarda para hevesli olunurmu yani. biraz öz elestiri yapalim.

 

biraz iddiali olacak ama ben yine afaroz edilmeyi göze alarak sunu söyleyim: müslümanlarin cogunlugu Allaha degil, paraya tapiyorlar. "semenen galila", Allahin ayetlerine az bir menfaat icin satiyorlar.

Link to comment
Share on other sites

Arkadaslar, Mikail amcaya bir digecegim yok, sarkilarini severim, ama dünya görüsünü savunmak istemem. Öldü diye herkes "mikailci" cikti

 

dogrusu ben sevmezdim. Ve öldükten sonrada Mikail amcaci olmadim;)

Link to comment
Share on other sites

Arkadaslar, Mikail amcaya bir digecegim yok, sarkilarini severim, ama dünya görüsünü savunmak istemem. Öldü diye herkes "mikailci" cikti

 

 

Jaksonu hic sevmedim, bazi sarkilari güzel ama sahsen onu hic örnek almadim ve özenmedim.

Öldükten sonrada degeri artmis degil.

 

benim hoslanmadigim, Tarhanli gibi birinin, aslinda yazisiyla hic bir alaksi olamadigi halde, kendini savunamayan birinin adini manset olarak kullanmasi.

 

rüsvet olsun, israf olsun veya faiz icin verilen bin tane fetva hangi ülkelerder var. dünyanin neresinde faiz orani türkiyedeki gibi yüksek?

 

rüsvet, israf ve faiz.. bunlar en cok müslüman ülkelerinde var. arap ülkelerinde var. Almanyadaki müslümanlara bakalim. tamam hepsi para niyetiyle gelmis buraya. hepsinin belki bir standardi olusmus. Ama bu kadarda para hevesli olunurmu yani. biraz öz elestiri yapalim.

 

biraz iddiali olacak ama ben yine afaroz edilmeyi göze alarak sunu söyleyim: müslümanlarin cogunlugu Allaha degil, paraya tapiyorlar. "semenen galila", Allahin ayetlerine az bir menfaat icin satiyorlar.

 

aynen katiliyorum, ama bunda Michael Jaksonun ne sucu var, yada ne kadar payi var?

 

Biz kendimizi, benligimizi yitirdikten sonra baskalarina kulp takmakla kendimizi temize cikaramayiz.

 

:selam:

 

Link to comment
Share on other sites

Mikail amcanin bu durumda sucu yok tabiki. Ben konuyu baska bir yana cekmek istedim, Mikailden uzak bir yere.

 

Ben zaten kendimizi temize cikarmiyorum. Dikkat ettiyseniz, tam tersini yapiyorum. Müslümanlari kapitalist olmakla sucluyorum.

 

Ah ne kadar sevinmistim, su ekonomik kriz faiz yüzünden patlayinca, belki akillanirlar diye. kimse akillanmadi. Faiz icin fetvalar halen hazir duruyor cekmecelerde. Ev icin faiz, araba icin faiz, dügün icin faiz, kat icin faiz.. ne kaldi geriye? Ekmek icin faiz isteyen yok, herhalde.

Link to comment
Share on other sites

Ekmek icin faiz isteyen yok, herhalde.

 

 

:selam:

 

 

var abi! :lachen:

 

gecen sene Türkiye deyken, TV de bir marketin reklamini gördüm...

 

ekmegi bile iki taksitla satin alma imkani varmis, hemide uygun bir faizle

 

 

Bir Hocamiz vardi, Allah razi olsun, demistiki:

"herkes ev almis, araba almis.... borca girmis, banka faizsiz kredi vermemis, simdi ne yapmasi gerekmis. Adamlar nedense mali götürdükten sonra fetva istiyor. Kimse önceden arastirip sormuyor helal mi harammi diye. Zaten önceden soran varsa bile, istedigi fetvayi alana kadar sormustur"

 

Gercektende öyle.

Din Allah rizasi icin yasamaktir, bu gayeye sahip olmaktir.

Kul dünyayi ve dünya malini gaye edindimi "riza" nin önüne bir "a" gelir.

Böylelikle inancta, samimiyette ve dine sadakatte bir "ariza" meydana gelir.

 

 

Insan malini, rahatini ve lüksü Allah ve Resulünden fazla severse, üzerine cöken felakete davetiye cikarmis olur, buna ne sebep olursa olsun...

 

Bizim millletimiz faizi birakamaz. Cünki haciya hocaya cok itibar ediyor. Ve maalesef agzinda dili olanda fetva veriyor.

Gerci bir müsibet bin nasihatten iyidir ama akillanmak icinde insaf lazim.

 

:selam:

 

 

 

 

:selam:

Link to comment
Share on other sites

insanlarin özentilerine hitap eden tek sanatci Michael Jakson degil.

 

Bakin Cat stevens´den > Yusuf Islam oldu!

O Cat Stevens´ken Insanlar o tarz yasam bicimine özen gösteriyorlardi...

Peki, hani ona ayakda alkislar sunan kisiler, Stevens yolunu degistirdiginde pesinde o yola yönelenler oldumu?

Herhalde olmamstir, cünkü onlar o tip yasama yatkinlar, yani Stevens veya herhangi birisi fark etmiyor, onlarin zarfi kapali!

Ve Yusuf bugün Allah Teala´ya sükür ediyorki, Müslümanlik ile sereflendirdildi-Elhamdüllilah.

Bugün bildiklerini daha önce bilseyedi, Cat stevens olmazdi, bu isi baska birisi yapardi ve ayni zaatlar yine ayni yerde bulusurdu ayni alkislari cakarlardi.

Aslinda Profösör Nevzata bunu anlatmak gerekir, almis kalemi eline aklina geleni yaziyor. Insan biraz Üslüb takip eder, bu yüzden bu pröfösöre benden bir: :daumrunter:

 

insanlarda iradesiz koyun sürüsü degil. Herkes kimin pesi sira gittiginden bizzat kendi sorumludur.

:daumhoch:

 

Ben Mickael Jakson i kapitalizmin ma$asi degil, daha ziyade kapitalist bir ortamda kendini ararken kaybolmus zavalli biri olarak görüyorüm.

Aynen!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...