Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Öldürülen Müslüman

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/65678.jpg

 

Almanya'da mahkeme salonunda baþörtülü olduðu için bir ýrkçý tarafýndan öldürülen Marwa isminde hamile bayanýn durumu ve ýrkçýlýðý Moralhaber.Net yazarý Cemil Þahinöz yazdý.

 

Moralhaber.Net yazarý Cemil Þahinöz'ün yazýsý

 

Irkçýlýðýn son noktasý: Mahkeme salonunda öldürülen müslüman

 

Her ne kadar Almanya inkar etsede. Her ne kadar siyasetçiler “yok“ desede. Bal gibi var iþte..

 

Almanya´da sessizce ve artýk seslice yükselen bir ýrkçýlýk dalgasý var.

 

Hemde ne dalga?

 

Türklerin yoðunlukla oturduðu bölgede pankartlar açýlýyor.

Camilerin önünde ýrkçýlar protesto oturuþu yapýyorlar

Türklerin oturduðu evlere gamalý haç çiziliyor

Irkçý partiler kuruluyor

Seçim zamanýnda aþaðýlayýcý sözler sarf ediliyor

“Güle güle“, “Geri dönün“, “Almanyada cami istemiyoruz“ sloganlarýyla ýrkçý partiler her yerde seçim kampanyasý yapýyorlar…

ve bu utanmazlarin iþte son yaptýklarý:

 

32 yaþýnda Marwa isminde hamile bir bayan mahkeme salonunda, baþörtüsü nedeniyle bir ýrkçý tarafýndan býçaklandý ve öldürüldü.

 

Marwa geriye..

 

Eþini…

 

Bir oðlunu…

 

Birde Almanya´da yaþayan tüm müslümanlarýn göz yaþlarýný býraktý.

 

Bugün Almanya´nýn tüm camilerinde Cuma namazýnda Marwa için dualar okunacak…

 

 

***

 

Eðer bir takým medya kargalarý özellikle baþörtülü bayanlara hakaretlerini durdurmaz ise…

 

Eðer Almanya artýk bu ýrkçýlýða dur demez ise…

 

Eðer bu partiler kapanmaz ise…

 

Eðer toplumda yabancýlarýn aþaðýlanmasý bitmez ise…

 

Eðer müslümanlar çýkýp “yeter artýk“ demez ise…

 

Eðer birileri halen susacak ise…

 

 

… o zaman Marwa ne ilk olacak nede son…

 

Garip… yada normal…

 

Alman medyasý halen susuyor. Ne haberlerde nede gazetelerde bu haber yayýmlanýyor…

 

Hatýrlayalým, geçen sene türk bir serseri yaþlý bir adamý dövdüðünde, tam iki ay bu konu tartýþýlmýþtý. Hatta kendini bilmez bazý siyasetciler “Yabancýlarýn çoðu cani“ demiþlerdi...

 

Bu olayý istediðiniz kadar yok sayýn…

 

Müslümanlarý istediðiniz kadar yok sayýn…

 

Özellikle türkleri dýþlamaya devam edin..

 

Baþörtülü kahramanlarý ezmeye devam edin…

 

Ama demokrasiden artýk bahsetmeyin…

 

“Türkiye´de insan haklarý yok“ demeyin…

 

“AB´ye giremezsiniz, çünkü siz geri kalmýþsýnýz“ demeyin…

 

Not: Bizlerde ayný duruma düþmemek için, sakin olmamýz gerekiyor. Protestolar elbette olacaktýr. Ama dozunu kaçýrmadan. Ayný ýrkçýlýðý yapmadan. Yani bize yakýþýr bir þekilde…

 

 

 

Moral Haber, 10.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...