Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cüppeli Ahmet Hoca: Öyle bebekler var ki insaný tahrik ediyor

 

Cüppeli Ahmet Hoca resmi internet sitesinde yayýmladýðý fetvasýnda oyuncak bebek kriterlerini açýkladý:

 

"Öyle bebekler yapýyorlar ki, saçlarýný tarýyorlar, uzun bacaklý falan, bunlara izin yok. Normal insaný tahrik edecek gibi. Týpatýp bebekler, üstelik çýplak gibi."

 

’Cüppeli Ahmet Hoca’ lakaplý Ahmet Ünlü, bir fetvayla cemaatinin ’Ýslami oyuncak bebek’ standardýný belirledi. Ünlü oyuncak bebeklerle ilgili þunlarý söylüyor: "Öyle bebekler yapýyorlar ki, saçlarýný tarýyorlar, uzun bacaklý falan, bunlara izin verilmiyor. Çünkü normal insaný tahrik edecek gibi. Týpatýp bebekler, týpa týp benzetim var, sanki resim gibi, üstelik çýplak gibi."

 

Ahmet Ünlü’nün resmi internet sitesinde yayýmladýðý fetvasýndaki diðer detaylar da þöyle:

 

Fotoðraf caiz heykel haram

 

Vesikalýklar ve boy resmi de olsa caizdir. Çünkü gölgeyi hapsetme, durdurma kabilindendir. Ancak haram olan kýsmý; duvara asarsan, oraya doðru namaz kýlarsan, penyelere basarsan haramdýr. Kesinlikle haram olan kýsým, heykel kýsmýdýr. Yani gölgesi olan suretler haramdýr. Ama bir manzara kabartmýþ; bunda bir sorun yok. Gölgesi olmasý haram etmez. Ancak hayvanlarýn da heykelleri haramdýr. Canlý þekli verdin, ama can veremedin. Caný çýktý Japonya’nýn robot yapana kadar. Ufacýk bir robot yaptý, o da buradan buraya yürüyemiyor.

 

Çocuk varsa 2’ncisi tüp bebek olamaz

 

2’nci çocuk için tüp bebek yapmasý caiz deðildir. Allah bir çocuk vermiþ, daha ne istiyorsun. Tek çocuðu var ve ikincisi erkek olsun diye yapýlan muamele haramdýr. Ama hiç çocuðu olmayan için bu ihtiyaçtýr. Kadýnýn rahmine iþlemi zerk edecek kiþinin kadýn olmasý þarttýr.

 

Zaruret varsa erkek doktor olur ama...

 

Neden kadýnýn avret yerini erkek görsün? Ancak ölüm döþeðindeyse olur. O zaman erkek doktor, kadýný kurtarýr. Ama bu iþlemi yapan kadýn doktor varken, bu iþlemi erkeðin yapmasý haramdýr. Erkeðin yapmasýndan baþka yol yoksa; o erkek tek baþýna kalmayacak. Teke tek kalýrsa ’halvet’ denir, haramdýr. Zaruretinin gerektirdiði yer dýþýnda fazla yer açýlmayacak. Ne kadar gerekliyle o kadar yer açýlacak.

 

Hürriyet, 07.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...