Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nerden biliyorsun ?

 

Benim kalbim temiz“ ibadetlere ihtiyacým yok!...

 

Doðru okudunuz. Ben demiyorum. Ama diyenlere þahit oldum. Hatta; „gençliðimi yaþayayým, nasýl olsa yaþlanýnca ibadetlerimi de yapar, ahireti de kazanýrým” diyenede. “Gençliðine güvenme, ölen hep ihtiyarmý” ikazýný, ne cabuk unuttuk. Bu sadece mükellefiyetten kaçýþ olmasýn sakýn ? Ölümün ne zaman gelip çatacaðýný bilmeyen insan, nasýl olurda ibadetleri erteleme gibi bir hataya düþer ?

 

´Kalbim temiz´ diyenlere soruyorum; yýkanmayan, arýnmayan eþya nasýl temiz olabilir ? Kalp, ancak ibadetler sayesinde arýnýr. Namaz kýlmýyor, ama kalbi temiz! Yalan söylüyor, ama kalbi temiz! Zina yapýyor ama kalbi temiz!

 

Nasýl olur ?

 

Günahlar kalbi karartmýyormuydu ? Efendimiz (a.s); “Bir kimse, günah iþlediði zaman kalbinde siyah bir nokta hâsýl olur. Eðer tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah iþlerse, o leke büyür ve kalbin tamamýný kaplar, kalb, kapkara olur” buyurmuþtu, öyle deðil mi ? Namaz, oruç, zekât gibi ibadetleri yapmýyor, fakat kalbinin temiz olduðunu israrla iddaa ediyorsun. O zaman yukardaki hadisi tekrar okumaný ýsrarla tavsiye ederim. Böyle birþey imkansýz!

 

Ýmam-ý Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

 

“...Allahü teâlânýn emirlerini yapmamak kalbin bozuk olmasýndandýr. Kalbin bozuk olmasý, dine tam inanmamaktýr. Ýmanýn alameti, dinin emirlerini seve seve yapmaktýr. Namaz kýlmayýp günah iþleyenin, (Benim kalbim temiz, sen kalbe bak) demesinin ne kadar cahilce bir söz olduðu buradan da anlaþýlýr[..]…“(Þems,9-10).

 

Kalbim temiz diyenler; unutmayalim ki, Cennet o kadar kolay deðil. Cehennem dahi lüzumsuz deðil!

 

Hâlâ kalbim temiz diye biliyor musun ?

 

***

 

Nerden biliyorsun ?

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...