Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Belcikada Türbanli Vekil

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/64262.jpg

 

Belçika'da dün yapýlan bölgesel Parlamento seçimlerinde Brüksel Meclisi'ne ilk kez türbanlý bir milletvekili girdi. 27 yaþýndaki Türk asýllý Mahinur Özdemir Hristiyan Demokrat Parti'yi temsil edecek. Özdemir HABERTÜRK TV ekranlarýnda Can Ýzbul'un sorularýný yanýtladý.

 

Türkiye'de sizce neler deðiþmeli?

 

Türkiye'de taþlarýn yerine oturmasý lazým. Özellikle de eðitim konusunun düzeltilmesi lazým. Bir de siyaset konusu. Ama o konulara girmek istemiyorum, içiþlerini bilmediðimden dolayý.

 

"KILIK KIYAFETLE YARGILAMA OLMAZ"

 

"Ben burada bütün halký temsil ediyorum. Brüksellileri en iyi biçimde temsil edip onlarýn gerçek sorunlarýný dile getirmek istiyorum. Kýlýk kýyafetim önemli deðil. Kýlýk kýyafetle yargýlamak olmamasý gereken birþey. Halkýn sorunlarýna çözüm olabilecek miyiz buna bakmak gerekiyor."

 

Seçimlerden sonra size gelen kutlamalardan bahsettiniz. Çok sayýda Türkiye'den gelen telefon olduðunu söylediniz. AK Parti'den size ulaþan oldu mu?

 

Ben hiçbir partinin siyasi temsilcisi deðilim. Türkiye siyasetini de uzaktan izliyorum. Özellikle de Türkiye-AB iliþkilerini. Öyle bir iletiþim olmadý. Telefonlarým kilitlendi. Genç yaþta kimse beklemiyordu kazanacaðýmý ama AK Parti'den aranmadým.

 

"AK Parti", AKP" tartýþmasýna ne diyorsunuz? Baþbakan "AKP" diyenlere tepki gösterdi. Belçika'da böyle bir tartýþma gördünüz mü?

 

Görmedim. Türkiye'ye manevi bir baðým var, tatile giderim. Ýçiþleriyle ilgili bir bilgim yok. Yorum yapamayacaðým

 

Peki Hollanda'da genel olarak Türkiye'nin AB'ye girmesi konusunda bazý þikayetler var. Siz bu konu için ne diyorsunuz?

 

Önyargýlarý kaldýrmak lazým. Yabancý düþmanlýk gitgide yükseliyor. STK ve medyaya da çok iþ düþüyor. Bu korkuyu nasýl kaldýrabilirizin düþünülmesi gerek. Siyasetçilerle bir olarak çözüm üretip, önyargýlarý nasýl ortadan kaldýrabiliriz projelerine yönelebiliriz.

 

Vidyo: http://medya.moralhaber.net/medyaizle.php?haber_id=3558

 

Moral Haber, 09.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...