Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ABD´de yapýlan bir araþtýrmaya göre uyumak, sorunlara çözüm bulmayý kolaylaþtýrýyor.

 

Prof. Mednick ve ekibinin araþtýrmasýna göre, insanýn uykudan sonra daha etraflýca düþünebildiðini ortaya çýktý.

 

Araþtýrmalara saygým sonsuz, doðrudur olabilir. Uyumak da bir nimettir. Geçenler de baþka bir haberde bir adamýn senelerdir hiç uyuyamadiði söyleniyordu. Uykusuzluk çekenler bilir, uykunun ne kadar deðerli ve önemli olduðunu. Fakat unutmamalýyýz ki, çok fazla uyumakda kalbi öldürür!.

 

Nitekim Hadis-i Kûtside: „Ey âdemoðlu! Çok uyumak suretiyle kalp parlaklýðýný nasýl bulursun? Uykunu kabrine býrak. Kalbinin nurunu az uykuda ve gecenin uyanýklýðýnda iste. Gece olunca benim zikrimden gàfil olarak uyuyanlarýn, bana muhabbet iddia etmeleri yalandýr“, buyrulmuþtur.

 

Her þeyin „çoðu“ zarardýr. Yemenin, içmenin, uyumanýn vs. vs. Yapýlmasý gereken þey ise “orta yolu” bulabilmektir.

 

Hedefimiz aþýrýlýkdan kendimizi korumak, her zaman orta yol üzere olmaktýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...