Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýtalya'da Kraliyet Sarayý'nda bilet satan Fas'lý Amellal'a baþörtüsü nedeniyle hakaret edilmesi 'dayanýþmaya' yol açtý. Olayý kýnayan kadýnlar baþörtü, erkekler poþu taktý

 

Ýtalya'nýn Torino kentindeki Venaria Kraliyet Sarayý'nýn bilet giþesinde çalýþan 35 yaþýndaki Fas'lý genç kadýn Yamna Amellal, baþörtüsü nedeniyle bazý ziyaretçilerin hakaretlerine maruz kalýrken kadýn meslektaþlarý baþlarýný örterek bir dayanýþma örneði verdiler. Erkekler de poþu takarak destek oldu.

 

Savoia Duku II. Carlo Emanuele tarafýndan 1658-1675 yýllarý arasýnda yaptýrýlan ve Torino'ya yarým saat uzaklýktaki bu muhteþem saray barýndýrdýðý heykel ve resimlerle de turistler için önemli bir çekim merkezi. Kýyafeti nedeniyle rahatsýz edilen genç kadýn için bardaðý taþýran son damla geçtiðimiz hafta merkezi Torino'da olan La Stampa gazetesine gönderilen anonim bir mektup oldu.

 

Mektubu yazan Torino'lu ziyaretçi aynen þu ifadeyi kullanýyordu: "Savoia'larýn tarihi ikameti Venaria Sarayý'na gittim. Bilet giþesinde iki tane Ýslamcý vardý. Dahasý bunlardan biri baþörntülüydü. Personelin Savoia dönemine ait kostümleri giymesi daha doðru olmaz mý? Oysa o kadýn bulunduðu yere aykýrý."

 

Yaklaþýk, 5 yýldýr Torino'da yaþayan ve 2007'den beri de Saray'da çalýþan Amellal'in görevi sadece bilet satmak.

 

 

Yasemin Taþkýn, Risale Haber, 01.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...