Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

300 yýllýk matematik problem çözüldü

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63798.jpg

 

Tam 300 yýldýr çözülemeyen problemi komþunun oðlu çözdü. Ýlk önce kimse onu ciddiye almadý ama o herkesi utandýrdý.

 

Matematikçi Jakob Bernoulli'nin 300 yýldýr çözülemeyen ‘Bernoulli sayýlarý'ný, Ýsveç'te yaþayan 16 yaþýndaki Iraklý göçmen çözdü.

 

Ýsveç'te yaþayan 16 yaþýndaki Iraklý göçmen, 300 yýldýr çözülemeyen bir matematik bilmecesini sadece 4 ayda çözerek bir anda ülkenin en çok konuþulan genci oldu.

 

Muhammed Altoumaimi, 17. yüzyýlda yaþayan Ýsviçreli matematikçi Jakob Bernoulli'nin bulduðu bir hesaplama dizisi olan ve 300 yýldýr bir türlü çözülemeyen ‘Bernoulli sayýlarý'ný, sadece 4 ay içinde açýklayýp basitleþtirecek bir formül üretti.

 

Çalýþmasýný okuduðu lisedeki öðretmenlere gösteren genç dahi, bulduðu formülün iþe yarayacaðýna kimsenin inanmadýðýný söyledi. Muhammed, bunun üzerine Ýsveç'in Uppsala Üniversitesi'ndeki profesörlerle temasa geçti. Çalýþmasýnýn tamamen doðru olduðu ortaya çýkan Muhammed'e üniversitede yer teklif edildi, ancak genç, okuluna odaklanmak ve yazýn özel matematik ile fizik dersleri almak için bu teklifi geri çevirdi

 

 

Moral Haber, 31.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...