Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail Meclisi'nden Filistinliler'e skandal teklif

 

Ýsrail parlamentosu (Knesset), aþýrý sað partilerinden Ulusal Birlik Partisinin bir milletvekilinin, "Ürdün zaten Filistin devleti. Filistinliler Ürdün vatandaþý olsun" önerisini tartýþýyor.

 

Milletvekili Aryeh Eldad'ýn sunduðu öneri, Ürdün Nehrinin iki yakasýndaki iki devlete iþaret ederek, Ýsrail'in Ýsrailliler için, Ürdün'ün de Filistinliler için devlet olmasý esasýný öngörüyor.

 

Ýþçi Partili bakanlar Ehud Barak, Binyamin Ben Eliezer ve Ýzak Herzog'un da aralarýnda bulunduðu 53 milletvekilinin desteklediði öneri, Knesset'in Dýþiþleri ve Savunma Komisyonunda da ele alýnacak.

 

Ýþçi Partili milletvekillerinden, eski Savunma Bakaný Amir Peretz, Ýþçi Partili milletvekillerinin de desteðiyle önerinin komisyona kadar taþýnmasýnýn skandal olduðunu belirterek, bunun Ýsrail'in ulusal çýkarlarýna zarar verdiðini kaydetti. Herzog ise verdiði desteðin "sadece teknik anlamda" olduðunu öne sürerek, önerinin muhtemelen komisyonda sona ereceðini savundu.

 

-PERES'TEN TEPKÝ-

 

Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres ise öneriye tepki göstererek, bunu "hiçbir temele dayanmayan halusinasyon" olarak niteledi. Peres, Filistin sorununun, Filistin topraklarýndaki Filistinlilerle çözülmesi gerektiðini belirtti.

 

Ýsrail radyosuna göre Peres, Eldad'ý "pervasýzca Ürdün'ün içiþleri karýþmakla" da suçlayarak, bunun sadece karýþýklýk yaratmayý amaçlayan, provokatif bir öneri olduðunu bildirdi.

 

27 Mayýs 2009, Çarþamba, ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...