Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Milyarderlerin New York'taki sýr toplantýsý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63531.jpg

 

Dünyanýn ve ABD'nin en zenginleri arasýnda yer alan milyarderlerin, Mayýs ayý baþýnda New York'ta Rockefeller Üniversitesinde gizlice toplandýklarý ortaya çýktý. Toplantýda gizlilik kararý alýnmasý ve hiçbir açýklama yapýlmamasý merak uyandýrdý.

 

Dünyanýn en zengin insanlarý arasýnda yer alan bir grup zenginin New York'ta gizlice biraraya gelmesi merak uyandýrdý. Dolar milyarderlerinin, Mayýs ayý baþýnda, New York Doðu Nehrine bakan Rockefeller Universitesi tesislerinde gizlice bir araya geldikleri ortaya çýktý. Bill Gates'ten Warren Buffet'e, George Soros'tan David Rockefeller'a, Ted Turner'dan Michael Bloomberg'e kadar birçok milyarderin katýldýðý belirtilen toplantý ile ilgili katýlýmcýlar ser veriyor sýr vermiyor. Toplantýda, katýlýmcýlarýn konuþulanlar ve katýlým hakkýnda dýþarda hiçbir þey konuþmama sözü verdikleri belirtiliyor. Gerçekleþtikten 20 gün sonra duyulan toplantýya yakýn kaynaklarýn bunun "baðýþ ve hayýrseverlik" konulu bir toplantý olduðunu belirtmelerine raðmen, olaðanüstü gizlilik içinde yapýlmýþ olmasý dikkat çekti.

 

Bu kadar önemli ismin kimin daveti ile biraraya gelebildiði ve bunun medyadan nasýl gizli tutulduðu esrarýný koruyor. Toplantý, Ýrlandalý Amerikalýlarýn web sitesi 'ÝrishCentral'da yer alýnca deþifre oldu. Site, toplantý hakkýnda bilgisi olan bir kaynaða dayandýrdýðý haberinde, toplantýnýn Rockefeller Üniversitesi kampüsünde Doðu Nehri manzaralý bir odada 5 Mayýs günü öðleden sonra gerçekleþtirildiði kaydetti.

 

Forbes'un en zenginler listesi temel alýndýðýnda, katýlýmcýlarýn 120 milyar dolarlýk toplam serveti yöneten insanlar olduðuna dikkat çekiliyor. Rockefeller Üniversitesi sözcüsü Joseph Bonner, gazetecilerin ýsrarlý sorularý üzerine verdiði kýsa bilgide, katýlýmcýlarýn daha sonra Rockefeller özel rezidansýnda akþam yemeðine katýldýklarýný söyledi.

 

Toplantýya katýlan bazý isimler ile bu isimlerin Forbes Dünyanýn En Zenginleri Listesindeki sýralamalarý þöyle: Bill Gates (1), Warren E. Buffett (2), Michael R. Bloomberg (17), George Soros (29), Eli Broad (93), Oprah Winfrey (234), David Rockefeller Sr. (305), Ted Turner (376), Peter G. Peterson (430), Julian H. Robertson Jr. (559) ve John Morgridge (647).

 

[Cemal DEMÝR - Turkish Journal, 25.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...