Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

22/05/2009

 

Alman yargýsý, Müslüman öðrencilerin ilkokulda kýz ve erkek öðrencilerin beraber girdiði yüzme dersinden muaf tutulmasýna karþý çýktý, burkiniye vize verdi

 

 

 

 

BONN -Almanya’da bir mahkeme, ilkokullarda Müslüman öðrencilerinin, kýz ve erkek öðrencilerinin birlikte katýldýðý yüzme dersinden muaf tutulamayacaðýna hükmederken, havuzda “burkini” olarak adlandýrýlan ve tüm vücudu örten tesettür mayosunun kullanmasýna ise yeþil ýþýk yaktý.

Gelsenkirchen kentindeki Müslüman bir ailesinin, kýz ve erkek öðrencilerinin birlikte yüzme dersine katýlmasýnýn “ahlaksýz” olduðu gerekçesiyle 9 yaþýndaki kýzlarýnýn dersten muaf tutulmasýný talebinin okul yönetimince reddedilmesi üzerine idari mahkemesine baþvurmuþtu.

Ancak Muenster kentindeki idari mahkeme, söz konusu kýz öðrencinin yüzme dersinden muaf tutulmasý talebini reddederken öðrencinin “burkini” olarak adlandýrýlan tesettür mayosunu kullanabileceðini bildirdi. Mahkeme, kararýnýn temyiz edilmesi yolunu da kapattý.

Deutsche Welle de, bu konudaki haberinde Almanya’da öðretmen sendikalarý ve eðitim yetkililerinin, devlet okullarýnda kýz ve erkek öðrencilerinin ayrý sýnýflarda okutulmasý taleplerine hep karþý çýktýðýný belirtirken bu konunun ülkedeki Müslüman toplumlarýný böldüðünü, muhafazakar Müslümanlarýn bu uygulamanýn deðiþmesi gerektiðini savunduklarýný kaydetti.(anka)

 

(Radikal)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...