Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Caðýmýzýn, olmazsa olmazlarýndan „Televizyon“ .

 

Artýk bizler bir þeylere deðil, bir þeyler bizlere hakim olmuþ.

 

Televizyonun bizim üzerimizdeki hakimiyetini hiç düþündük mü? Veya neler kaybettirdiðini?

 

Televizyon karþýsýnda geçen dakikalar, dakikalarý takip eden saatler…

 

Her gün tekrarlanan ayný olay.

 

Sabah kalktýðýmýz da, sabah programlarý, seda abla, izdivac. Öðlen vakti, problemlere çözüm programlarý. Akþam vakitlerinde oynayan bin bir çeþit diziler.

 

Diziler diziler diziler…

 

Hangisine bakmayiz ki, 1001 geceye mý? Küçük Kadinlara mý ? Veya Dudakdan kalbeye mi?

 

Yoksa hepsinemi bakarýz?

 

Vakit(Zaman) dediðimiz deðerli þeyin tek düþmaný olan „Televizyon“ .

Düþmana karsi siper alamayan biz zavallýlar.

 

Insanlarýn bizlere sunmuþ olduðu fikirleri, deðerleri hiç gýkýmýz çýkmadan kabüllenmek. Vay halimize.

 

Televizyonu acdiðimiz andan itibaren, zamanýn lehimize çaliþmasý, bunu hic düþündük mü ? Zaman dediðimiz olayin bizim için ne kadar deðerli olduðunu hiç düþündük mü?

 

Veya þöyle soralým, bize kaybettiðimiz zaman içerisinde, televizyon ne kazandýra bildi?

Sabah programlarýndan, çekiþmeyi, dedikoduyu, fitneyi öðrendik.

 

Akþam dizilerinden, ahlaksizliði, aldatmayý öðrendik.

 

Dostlar, biz neyi öðrendik ?

 

Biz gerçekciliði unuttuk. Hayal dünyasýna daldik. Peygamber ahlaký yerine, dizilerdeki ahlaksizliði hayatýmýza örnek aldýk.

 

Bize sunulan herþeyi aldýk. Ama bir þeyi býraktýk „Zamanýmýzý“.

 

Zaman nedir?

 

Zaman, geçen her andýr. Geçmiþi geriye getiremediðimiz gibi, zamanýda geriye getiremeyiz. Zaman çok deðerlidir. Zaman, altýn deðerindedir. Iyi kullanilmaz ise, pas tutmaya mahkumdur.

 

Zamanýn hesabý vardýr, nasýl geçti bu zaman?

 

Vereceðimiz cevap önemlidir.

 

Simdi soruyorum, Zamanýmýzý nasýl geçiriyoruz?

 

tomurcuk

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...