Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bugün üniversitede bir film izlettiler, dehsetti.

 

Icki tuzagina düsen bir adamin dramasi.

 

Tedavi olmayi kabul etmeyen, hasta oldugunu dahi anlayamamayan ve sonunda kendisini camdan atan, ve ölen bir zavalli adamin drami.

 

Öyle bir sey ki icki, iceni insanliktan cikarmaya gücü yeten bir güctür. Insani, zellil etmeye, katil olmaya, intahara kadar sürekleye bilen bir güc…

 

Ickiye sarilan insanlarin acziyeti neydi acaba?

 

Para sikintisi, is sikintisi, veya aile sorunlarimiydi?

 

Ickide özgürlügü arayan onca insanimiz…

 

Özgürlük, sarhos olmakmiydi?

 

Icki mübtelasi olmakmiydi, özgürlük?

 

Size deselerki, git su adami öldür, asla yapmazsiniz, size deselerki git su adami döv asla yapamazsiniz, git su adama söv, asla…

 

AMA icki, bunlarin hepsini size yaptiracak güctedir. O oanda size hakim olur, sizse ickinin kölesi olursunuz.

 

 

Söyle bir hikaye vardir:

 

 

Nuh Peygamber asma kökleri dikmiþ, geniþ bir üzüm bahçesi meydana getirmek istiyordu Fakat diktiði kökler bir türlü yeþermek bilmiyordu Nûh Peygamber, "Acaba neden yeþermiyor?" diyerek tasalanýp dururken bir gün kendisine yaþlý bir ihtiyar kýyafetine bürünerek lânetlik þeytan çýkageldi ve "Ey Allah elçisi!" dedi

"Eðer baðýnýn yeþererek üzüm vermesini istiyorsan izin ver de bütün asma köklerinin diplerine þu yedi hayvaný keserek kanlarýný akýtayým "

 

Baðýnýn yeþerip de çil çil üzümler vereceðini duyan Nûh Peygamber, "bildiðiniz gibi yapýn" diyerek þeytana izin verdi Þeytan da þu yedi hayvaný kesti:

 

Arslaný, Ayýyý, Kaplaný, Çakalý, Köpeði, Horozu, Tilkiyi, bütün bunlarýn kanlarýný asmalarýn köklerine bir bir döktükten sonra, bað yeþerdi ve üzüm verdi

Böylece þeytanýn ileri sürdüðü iddiasý yerine gelmiþ oluyordu Daha önce tek renkte olan üzümler adý geçen hayvanlarýn kanlarýyla sulandýktan sonra tam yedi renge bürünmüþlerdir

 

 

Ýþte bunlarýn kanlarýný asmalarýn köklerine bir bir döktükten sonra, bað yeþerdi ve üzüm verdi Böylece þeytanýn ileri sürdüðü iddiasý yerine gelmiþ oluyordu Daha önce tek renkte olan üzümler adý geçen hayvanlarýn kanlarýyla sulandýktan sonra tam yedi renge bürünmüþlerdir

 

Ýþte o yüzdendir ki içki kullanan kimsede þu yedi karakteri görmekteyiz Her içki içen kimse sarhoþken; kendini aslan gibi cesur, ayý gibi kuvvetli, kaplan gibi öfkeli (kükremiþ), çakal gibi konuþkan (uluyan) köpek gibi kavgacý (hýrlayýcý), tikli gibi kurnaz ve intikamcý, horoz gibi ötücü hisseder

 

Icki, insana herseyi yaptirabilir. Icki, her kötülügün basidir.

 

Peygamber (s.a.v) ne güzel buyurmus:

“Ýçki bütün kötülüklerin anasýdýr”…

 

ALLAH ickinin serrinden tüm insanligi korusun…

 

 

tomurcuk

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...