Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Eþcinselliði savundu, Bulaç'a saldýrdý

 

Ali Bulaç’ýn, "Irak ve Afganistan’da sivillere yönelik katliamlarý eþcinsel askerlerin gerçekleþtirdiðini iddia etmesi Milliyet'i çýldýrttý. Milliyet Bulaç'a manþetten saldýrdý.

 

Zaman Gazetesi yazarý Ali Bulaç geçtiðimiz günlerde bir programda Irak ve Afganistan’da sivillere yönelik katliamlarý eþcinsel askerlerin gerçekleþtirdiðini iddia etmiþti.

 

Bu iddia kendi cinsine ilgi duyan toplumda SAPIKLIK olarak nitelendirilen iliþkiler yumaðýna düþmüþ eþcinseller tarafýndan büyük tepki çekti.

 

Sadece eþcinseller deðil Milliyet de bu iddia karþýsýnda çýldýrdý. Öyleki Milliyet Bulaç'a manþetten saldýracak kadar ileri gitti.

 

Peki halk dilinde sapýklýk olan eþcinsellik ne demek? Ýþte cevap:

 

"Eþcinsel, duygusal ve cinsel yönelimi hemcinsine dönük olan kiþi. Kadýnsa kadýndan, erkekse erkekten hoþlanan bireyi tanýmlamak için kullanýlan sözcüktür"

 

Milliyet eþcinsellere savunma yaptýrmak üzere gay ( erkek erkeðe ) iliþkiler içinde olan bir gruba söz vermiþ ve bunu manþetine taþýmýþ. Günümüzün önemli fikir adamlarýndan aydýnlarýndan Ali Bulaç içinse kullandýðý ifadeler haddini aþýyor ve maksadý orta yere döküyor. Ayný gazete sürmanþetten eþcinsel bir hakeme de destek veriyor. “Saðlýk sorunlarý nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamaz” hükmüne göre, eþcinsel olduðu için yarým býraktýðý askerlikle ilgili belgeyi sunamamasý yüzünden görev alamayan hakem AÝHM’ye gidecek. Ve bu iki eþcinsel savunmasý ayný gün anasayfada biri manþette diðeri sürmanþette... Baþörtüsü hakkýna eþcinsel hakkýnýn binde biri kadar destek vermeyen bu gazetenin izlediði yol hakkýnda YORUM SÝZÝN...

 

Ýþte Milliyet'in eþcinselleri savunan, Bulaç'ý aþaðýlayan manþeti:

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/milliyet_escinsel_13052009.jpg

 

Moral Haber, 14.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...