Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Polat Alemdar deðil, Süpermen mübarek!

 

 

Polat Alemdar (Necati Þaþmaz) Halo Dayý'ya (Sönmez Atasoy),"Bu gece Cavit'in baþýný senin baltanýn ucuna yatýracaðým" dedikten sonra söylediðini yaptý.

 

Yaptý ama senaristin zorlamasýyla!

 

Halo Dayý'ya kendini vurdurtan Polat, kurþunu çýkartmadan sað omzunda kurþunun girdiði yeri diktirdi...

 

Narkozsuz, acýyý derinden hissederek!

 

Sonra o halde Cavit'i haklamaya gitti...

 

Otomobil sürdü, ardýndan ayný elle tabanca kullanýp bir sürü adamý temizledi...

 

Sanki Polat Alemdar deðil de Süpermen!

 

Sanki efsunlanmýþ mübarek!

 

Etten kemikten deðil de, sihirden, büyüden...

 

Belki de uzaydan...

 

Sakýn Topaloðlu'nun tezi doðru olmasýn?

 

Sakýn aramýzda bazý uzaylýlar dolaþýyor olmasýn?..

 

Misal; Polat Alemdar!

 

XXXXXX

 

Polat Alemdar sonra ne yaptý biliyor musunuz?

 

Cavit Akarsu'yu (Kemal Baþar), villasýnýn ikinci katýnda iki bacaðýndan vurdu ve otomobilin bagajýna koydu...

 

Kurþun yemiþ ve sürekli kanayan omuzla, o koca adamý nasýl taþýdý, nasýl götürdü bana deðil senariste sorun.

 

XXXXXXX

 

Gamze'yi (Didem Taslan) kaçýran Þekerim Fuat (Ragýp Savaþ) diziye, Memati'ye yakýþan bir sonla veda etti...

 

Memati (Gürkan Uygun), küvetin içine yatýrdýðý Fuat'ýn bileklerini ayna kýrýðýyla keserek eþek cennetine gönderirken dikkat ettim, gözünü bile kýrpmadý.

 

Doðrusu Gürkan Uygun, dizide rolünü en inandýrýcý canlandýran aktör...

 

Bilal Özcan, BUGÜN, 09.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...