Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmiþ. Adam þehire gitmek için hep ayný otobüse biniyor ve çoðu zaman ayný söföre rastlýyormuþ.

 

Bir Gün, bilet alýrken söför yanlýþlýkla 20 kuruþ fazla vermiþ. Imam yanlýþlýðý oturunca, parasýný sayýnca fark etmiþ. Kendi kendine düþünüyormus "20 kuruþu geri versemmi þöföre?"... ama içinden bir ses diyormuþki "çok gülünç bir sayý, ve söförün umrunda deðil. Otobüs þirketi çok para kazanýyor zaten... sadece 20 kuruþ onlara biþey yapmaz." Ve bu parayý saklayabilir diye düþünmüþ Allahtan gelen bir hediye gibi...

 

inecegi duraða gelince, imam kalkmýþ ve fikrini deðiþtirmiþ, inmeden önce söförün yanýna gitmiþ, 20 kuruþu geri vermiþ ve demiþ ki : "paranýn üstünü fazla verdiniz."

 

þöför gülümsemiþ ve demiþ ki : "siz camii'nin yeni imamýsýnýz deðilmi? Aslýnda uzun zamandýr sizi ziyaret etmek istiyordum caminizde, islamý öðrenmek için, ve bilerek size fazla para verdim nasýl tepki vereceðinizi gömek istedim."

 

inerken imam artýk bacaklarýný hissetmiyormuþ , yere yýðýlacakmýþ, bir direðe tutunmuþ ve kendine gelmeye çalýþmýþ, gözlerinden yaþlar dökülerek gökyüzüne bakmýþ ve demiþ ki: "Allahým az daha islami 20 kuruþa satýyordum!. .."

 

Unutmayin ki siz belkide musluman olmayan insanlar için dinimizi tanýtan kiþilerdensiniz, bu yüzden hareketlerinize dikkat edin. Maalesef insanlar sizle birlikte dinimizide yargýlayacaklardý r!

 

 

vesslm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...