Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Hükümetin girmek için taviz üstüne taviz verdiði AB'nin en önemli bileþeni Almanya'da Türklere yönelik ýrkçý saldýrýlar bir yenisi daha eklendi. Ýþte çirkin saldýrýnýn detaylarý..

 

* Almanya'da camiye çirkin saldýrý -

 

Almanya'nýn Stadtallendorf kentinde, Türklerin devam ettiði bir camiye molotofkokteylli saldýrý düzenlendi.

 

Polis, Almanya'nýn orta kesimindeki Stadtallendorf kentinde yapýlan saldýrý sýrasýnda caminin boþ olduðunu ve ölen ya da yaralanan olmadýðýný bildirdi.

 

Polis, gaz yaðý ve çaput doldurulmuþ iki bira þiþesinin atýlmasý sonucu caminin bir camýnýn kýrýldýðýný, ancak yanar haldeki þiþelerin bahçeye düþtüðü ve patlamadýðýný söyledi.

 

Polis sözcüsü bir tanýðýn Stadtallendorf'daki Türk Müslüman cemaatinin liderine saldýrýyý haber verdiðini, bu kiþinin de hemen bahçedeki yangýný söndürdüðünü ifade etti.

 

Yetkililerin olayla ilgili soruþturma baþlattýðý, ancak þu ana kadar saldýrýyý kimlerin yapmýþ olabileceði konusunda henüz bir bilgiye ulaþýlamadýðý belirtildi.

 

 

milli gazete, 24.04.09

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...