Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sohbetlerin Önemi

 

Ýmam-ý Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Sohbetin fazileti, bütün faziletlerin üstündedir. Büyüklerin sohbetini ganimet bilmelidir.

 

Behaeddin Buhari hazretleri, (Bizim yolumuzun temeli sohbettir) buyurdu.

 

Günah lekeleri ile kalbi paslanan kimse, salihlerin sohbetinde bulunursa, kalbinin pasý silinir, günah iþlemesi zorlaþýr, iyilik etme isteði artar. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:

 

(Kýrk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararýr. Büyük günah iþlemeye baþlar; çünkü ilim kalbe hayat verir. Ýlimsiz ibadet olmaz.) [Mektubat-ý Rabbani]

 

(Fýkýh sohbetinde bulunmak, bir senelik ibadetten üstündür.) [Deylemi]

 

(Bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanýn günahlarýna kefaret olur.) [Deylemi]

 

(Müminin öðrendiði bir mesele, bir yýl ibadetten ve bir köle azat etmekten evladýr. Ýlim öðrenen, kocasýna itaat eden kadýn, ana babasýna iyilik eden evlat, peygamberlerle beraber, hesap görmeden Cennete girerler.) [Ý. Râfiî]

 

(Ýlim öðrenene, denizdeki balýklara kadar her þey istiðfar eder.) [Ý. Abdilber]

 

(Melekler, ilim öðreneni sevdikleri için, kanatlarýný onlarýn üzerine gererler.) [Ý. Abdilber]

 

(Bazý melekler, Hak teâlâyý ananlarý görünce, kanatlarýyla onlarý, sevgiyle sararlar. Allahü teâlâ bu meleklere, “Þahit olun, bu kullarýmý affettim” buyurur. Melekler, “Ýçlerinde baþka bir iþ için gelen günahkâr kötü biri var. Onu da mý affettin yâ Rabbi?” derler. Allahü teâlâ, “Evet, onu da affettim. Ýyilerle beraber olan kötü olmaz” buyurur.) [buhari]

 

Yunus Emre hazretleri söyle der:

 

Sohbetle parlar iman, talip kazanýr irfan.

Ýnsaný arif yapan, fesi, hýrkasý deðil.

 

Önce doðru iman et, haramdan el etek çek

Ruha gýdadýr sohbet, badem helvasý deðil!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...